Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

International Air Transport Association

Id-nummer i registret: 1805107590-28
Registreringsdag: 2008-10-31 15:03:52

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-10-10 14:29:41
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-10-10 14:29:41


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: International Air Transport Association
Förkortning: IATA
Associationsform (rättslig ställning): Incorporated Association under Canadian law
Webbplats: http://www.iata.org

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Tony Tyler
Befattning: Director General & CEO

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Monique De Smet
Befattning: Regional Director

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Place Victoria  800
Box: 113
H4Z1M1 Montreal
KANADA
Telefon: (+1) 514 874 96 32
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: IATA Regional Office for Europe
350 Avenue Louise
1050 Brussels
Belgium

Ms Monique De Smet
Director, Europe

Tel: 32 (0)2 626.18.20

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: IATA is the international trade body of the world’s airlines (active in international, scheduled air transport).It was established on 18 December 1945 by a Special Act of the Canadian Parliament. Today, IATA represents some 240 airlines or 84% of total air traffic. IATA’s mission is to represent, lead and serve the airline industry.

Representing…
IATA seeks to improve understanding of the industry among decision makers and increase awareness of the benefits that aviation brings to national and global economies. It advocates the interests of airlines world-wide, and the need for global standards to ensure the operation of a safe and seamless airline network across the globe.

Leading…
Safety is IATA’s number one priority, and IATA’s goal is to continually improve safety standards, notably through IATA’s Operational Safety Audit (IOSA). IATA has developed a vision and a four pillar sttrategy to minimise the impact of air transport on environment. IATA also strives to simplify processes for airlines and travellers and increase passenger convenience.

Serving…
IATA ensures that people and goods can move around the global airline network as easily as if they were on a single airline in a single country. In addition, it provides essential professional support to all industry stakeholders with a wide range of products and expert services, such as publications, training and consulting. IATA provides financial distribution services to airlines and travel agents thus generating common standards around the globe and lower distribution costs that ultimately benefit passengers.
Organisationens intressen är:
  • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 3
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Monique DE SMET 2013-09-24 2014-09-20
Sabine Hornig 2014-05-22 2015-05-20
Philippe MORIN 2013-09-11 2014-09-09

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Air passenger rights/environment/transport policy/airport infrastructure/ATM and Single European Sky/safety & perations/Security/Commercial issues/liberalisation

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
  • Konsumentfrågor
  • Miljö
  • Transeuropeiska nät
  • Transporter 

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
ATAG (Air Transport Action Group)

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 04/2012 - 04/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: 200 000 €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.