Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Euronext

Id-nummer i registret: 17804464809-28
Registreringsdag: 2010-12-16 15:11:16

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-12-19 15:12:07
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-11-19 16:01:54


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Euronext
Förkortning: ENXT
Associationsform (rättslig ställning): Corporation
Webbplats: http://www.euronext.com

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Dominique Cerutti
Befattning: Chief Executive Officer

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Robin Jezek
Befattning: Vice-President

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Cambon  39
75039 Paris
FRANKRIKE
Telefon: (+033) 149271000
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Euronext is the first pan-European exchange, spanning Belgium, France, the Netherlands, Portugal and the UK. Created in 2000, it unites markets which date back to the start of the 17th century. It is the primary exchange in the Euro zone with over 1 300 issuers worth €2.6 trillion in market capitalization, an unmatched blue chip franchise consisting of 20+ issuers in the EURO STOXX 50® benchmark and a strong diverse domestic and international client base.

Euronext operates regulated and transparent equity and derivatives markets, offering market participants a comprehensive range of services to meet their needs, including facilitating public offerings and providing trading facilities for equity and derivatives products to supplying market data as well as custody and settlement services. Its total product offering includes Equities, Exchange Traded Funds, Warrants & Certificates, Bonds, Derivatives, Commodities and Indices. Euronext also leverages its expertise of running markets by providing technology and managed services to third parties.

Euronext’s unique Single Order Book allows investors to trade, clear and settle in a uniform way across all of its markets and its common state of the art technology UTP, combine to generate significant efficiencies for clients. Together they enhance liquidity, lower costs and facilitate access to capital markets making Euronext’s market quality unrivalled, with market depth eight times the size of the average transaction and the lowest blue-chip spread in Europe.

In its role as a major player in financing the local economy, Euronext has a diverse market offering operating Euronext regulated markets Alternext and the Free Market; in addition it offers EnterNext, which facilitates SMEs’ access to capital markets. In 2013, through Euronext, more than €100bn was raised to finance the European economy, creating jobs and providing for growth.
Organisationens intressen är:
 • Nationella
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 4
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Robin JEZEK 2014-01-09 2015-01-06

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Our main lobbying activities are targeted at proposed legislation affecting the operation of capital markets.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
We are a member of the following networks:

- Federation of European Securities Exchanges;
- French Association of Financial Markets (l'association française des marchés financiers).

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2014 - 06/2014
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: 500 000 €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.