Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Euronext

Id-nummer i registret: 17804464809-28
Registreringsdag: 16/12/2010 15:11:16

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 30/03/2015 10:13:05
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 20/02/2015 17:08:08
Sista dag för nästa uppdatering är den: 20/02/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Euronext

ENXT

Corporation

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Företag och koncerner

    Adressuppgifter

Cambon, 39
75039 Paris
FRANKRIKE

(+033) 149271000

    Juridiskt ansvarig

Dominique Cerutti

Chief Executive Officer

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Robin Jezek

Vice-President

    Mål och uppdrag

Euronext is the first pan-European exchange, spanning Belgium, France, the Netherlands, Portugal and the UK. Created in 2000, it unites markets which date back to the start of the 17th century. It is the primary exchange in the Euro zone with over 1 300 issuers worth €2.6 trillion in market capitalization, an unmatched blue chip franchise consisting of 20+ issuers in the EURO STOXX 50® benchmark and a strong diverse domestic and international client base.

Euronext operates regulated and transparent equity and derivatives markets, offering market participants a comprehensive range of services to meet their needs, including facilitating public offerings and providing trading facilities for equity and derivatives products to supplying market data as well as custody and settlement services. Its total product offering includes Equities, Exchange Traded Funds, Warrants & Certificates, Bonds, Derivatives, Commodities and Indices. Euronext also leverages its expertise of running markets by providing technology and managed services to third parties.

Euronext’s unique Single Order Book allows investors to trade, clear and settle in a uniform way across all of its markets and its common state of the art technology UTP, combine to generate significant efficiencies for clients. Together they enhance liquidity, lower costs and facilitate access to capital markets making Euronext’s market quality unrivalled, with market depth eight times the size of the average transaction and the lowest blue-chip spread in Europe.

In its role as a major player in financing the local economy, Euronext has a diverse market offering operating Euronext regulated markets Alternext and the Free Market; in addition it offers EnterNext, which facilitates SMEs’ access to capital markets. In 2013, through Euronext, more than €100bn was raised to finance the European economy, creating jobs and providing for growth.

 • Europeiska
 • Nationella

    specifika verksamheter som registret omfattar

MIFID/MIFIR, BENCHMARKS, FTT, EU-THIRD COUNTRY EQUIVALENCE AND CAPITAL MARKET UNION


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Our main lobbying activities are targeted at proposed legislation affecting the operation of capital markets.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 4  

4

4

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Robin JEZEK 09/01/2015 07/01/2016
Agnès BASTAERT 09/01/2015 07/01/2016

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor

    Medlemskap

We are a member of the following networks:

- Federation of European Securities Exchanges;
- French Association of Financial Markets (l'association française des marchés financiers).

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  06/2014

500 000 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.