Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Bureau Brussel Vewin -Unie van Waterschappen

Identitātes numurs Reģistrā: 17798717671-62
Reģistrācijas datums: 12.13.1 10:29:44

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 13.17.12 11:47:27
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 13.17.12 11:32:25


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Bureau Brussel Vewin -Unie van Waterschappen
Akronīms: UvW
Juridiskais statuss: Vereniging
Tīmekļa vietne: http://www.vewin.nl/vewineuropa/Contact/Pages/default.aspx

Nodaļas

Nodaļa: VI – Organizācijas, kas pārstāv vietējās, reģionālās un pilsētu pašvaldības, citas publiskās vai jauktās vienības u.tml.
un precīzāk: Vietējās, reģionālās un pilsētu pašvaldības (līmenis zem valsts)

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Àlbertus Vemuë
Amats Director

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Esther Boer
Amats EU Affairs

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Koningskade / Bezuidenhoutseweg  40 / 12
Den Haag / Den Haag 2596 AA/ 2509 LP
NĪDERLANDE
Tālruņa numurs: (+31) 703519751
Faksa numurs: (+31) 703544642
Papildu kontaktinformācija: Bureau Brussels
Square de Meeus 38-40
1000 Brussels

Bureau Brussels is het gezamenlijke kantoor in Brussel van
Vewin en de Unie van Waterschappen, beiden te Den Haag in Nederland

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Het bieden van advies, het verstrekken van inlichtingen en het verlenen van andere diensten aan de leden.

Belangenbehartiging van de Nederlandse organisaties Unie van Waterschappen en Vewin (Vereniging van Waterbedrijven in Nederland).

Volgen van het Europees wetgevingstraject op voor deze organisaties belangrijke terreinen.

Aanleveren van informatie aan de leden van het Europees parlement die zich actief bezighouden met de voor de watersector belangrijke dossiers om hen te ondersteunen in het besluitvormingsproces.
Coordinerend, stimulerend en adviserend optreden
Voorlichting geven aan de leden
Behartigenvan overige belangen waterschappen
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 2
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Vārds Uzvārds Sākuma datums Beigu datums
Esther Ilona BOER 14.16.1 15.14.1
Tom Bijkerk 14.8.8 15.6.8

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)
Hervorming van het regionaal beleid 2014-2020
Richtlijn voor het op de markt brengen van biociden
Prioritaire stoffen
Blauwdruk ter bescherming van de Europese watervoorraden
Concessierichtlijn
Waterschaarste en droogte
Kaderrichtlijn water
Aanbestedingen
Staatssteun
Muskusratten
Drinkwaterrichtlijn
Grondwaterrichtlijn
Urban waste water directive

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Attīstība
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Humānā palīdzība
 • Iekšējais tirgus
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība
 • Pārtikas nekaitīgums
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Reģionālā politika
 • Sabiedrības veselība
 • Tirdzniecība
 • Vide
 • Zivsaimniecība un akvakultūra

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 0
Organizāciju dalībnieču skaits: 2
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
 • 25 waterschappen (0 Dalībnieki)
 • 10 drinkwaterbedrijven (0 Dalībnieki)
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • NĪDERLANDE

Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
Eureau
Euwma
EWA
CEEP
EWP
WSSTP

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Kopējais budžets: 8 835 744
tostarp publiskais finansējums:
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums.
- Piešķīrumi:
- no valsts finansējuma avotiem:
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem:
no citiem avotiem: 8 835 744
- ziedojumi:
- dalībnieku iemaksas: 8 444 744
verhuur : 210 000
programma's : 176 000
Overige baten : 5 000
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. >= 200000  € un < 250000  €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.