Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Pollet Environmental Consulting

Id-nummer i registret: 17757491196-49
Registreringsdag: 20/02/2009 14:32:14

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 14/02/2014 12:44:14
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 14/02/2014 12:44:14

Den här posten följer formatet i det föregående registret. Den kommer att ändras till det nya formatet när den registrerade organisationen gör sin nästa uppdatering.
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2015

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Pollet Environmental Consulting

BVBA

    Val av sektion

I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter

Oberoende konsulter

    Adressuppgifter

rue Breydel, 36
1040 Brussel
BELGIEN

(+0476) 280 536

(+) 

    Juridiskt ansvarig

Kris Pollet

Owner & Managing Director

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Kris Pollet

Managing Director

    Mål och uppdrag

Provide advice on EU & global environment law & policy: analysis, compliance advice, and communication with decision-makers.

Globala

    Verksamhet

Proposal for an amended F-gas Regulation; Implementation of the WEEE Recast Directive; REACH Regulation; RoHS Directive

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

1

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Energi
  • Folkhälsa
  • Informationssamhället
  • Inre marknaden
  • Miljö
  • Transporter 

    Medlemskap

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  12/2013

< 50 000  €

  • Cisco
  • Japan Refrigeration and Air conditioning Industry Association

0 €

0 €

Representing clients' interests with EU decision-makers is only a part of a total package of services being offered to clients: analysis of legal and policy requirements, compliance advice, how to move beyond legal requirements (eg. CSR), etc.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.