Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Pollet Environmental Consulting

Identifikavimo numeris Registre: 17757491196-49
Registracijos data: 09.2.20 14.32.14

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.2.14 12.44.14
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.2.14 12.44.14


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Pollet Environmental Consulting
Akronimas:
Teisinis statusas: BVBA
Svetainė: http://www.polletenvconsult.eu

Kategorijos

Kategorija: I. Profesionalų konsultacijų kontoros, advokatų kontoros, savarankiškai dirbantys konsultantai
Tiksliau: Savarankiškai dirbantys konsultantai

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Kris Pollet
Pareigos: Owner & Managing Director

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Kris Pollet
Pareigos: Managing Director

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: rue Breydel  36
1040 Brussel
BELGIJA
Telefono numeris: (+0476) 280 536
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Provide advice on EU & global environment law & policy: analysis, compliance advice, and communication with decision-makers.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 1
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Proposal for an amended F-gas Regulation; Implementation of the WEEE Recast Directive; REACH Regulation; RoHS Directive

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Energetika
 • Informacinė visuomenė
 • Transportas
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Organizacijos apyvarta, susijusi su ES institucijose jos klientų užsakymu vykdyta lobistine veikla:
< 50000  €

Klientai, kurių dalis apyvartoje yra mažesnė negu 50000 €.
 • Cisco
 • Japan Refrigeration and Air conditioning Industry Association

Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:

Representing clients' interests with EU decision-makers is only a part of a total package of services being offered to clients: analysis of legal and policy requirements, compliance advice, how to move beyond legal requirements (eg. CSR), etc.

Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.