Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Pollet Environmental Consulting

Identifikavimo numeris Registre: 17757491196-49
Registracijos data: 20/02/2009 14:32:14

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 14/02/2014 12:44:14
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 14/02/2014 12:44:14

Šis įrašas atitinka ankstesnio registro formatą. Subjektui atlikus kitą atnaujinimą, jis bus pakeistas į naują formatą.
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/04/2015

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Pollet Environmental Consulting

BVBA

    Registracijos kategorija

I. Profesionalų konsultacijų kontoros, advokatų kontoros, savarankiškai dirbantys konsultantai

Savarankiškai dirbantys konsultantai

    Kontaktinė informacija

rue Breydel, 36
1040 Brussel
BELGIJA

(+0476) 280 536

(+) 

    Teisiškai atsakingas asmuo

Kris Pollet

Owner & Managing Director

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Kris Pollet

Managing Director

    Tikslai ir uždaviniai

Provide advice on EU & global environment law & policy: analysis, compliance advice, and communication with decision-makers.

pasaulinio

    Veikla

Proposal for an amended F-gas Regulation; Implementation of the WEEE Recast Directive; REACH Regulation; RoHS Directive

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

1

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Aplinka
  • Energetika
  • Informacinė visuomenė
  • Transportas
  • Vidaus rinka
  • Visuomenės sveikata

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

< 50 000  €

  • Cisco
  • Japan Refrigeration and Air conditioning Industry Association

0 €

0 €

Representing clients' interests with EU decision-makers is only a part of a total package of services being offered to clients: analysis of legal and policy requirements, compliance advice, how to move beyond legal requirements (eg. CSR), etc.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.