Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Pollet Environmental Consulting

Identifikavimo numeris Registre: 17757491196-49
Registracijos data: 20/02/2009 14:32:14

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 20/04/2015 16:19:59
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 20/04/2015 16:19:59
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 20/04/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Pollet Environmental Consulting

BVBA

    Registracijos kategorija

I - Profesionalų konsultacijų kontoros, advokatų kontoros, savarankiškai dirbantys konsultantai

Savarankiškai dirbantys konsultantai

    Kontaktinė informacija

Grauwmeer 1
3001 Leuven
BELGIJA

(+0476) 280 536

    Teisiškai atsakingas asmuo

Kris Pollet

Owner & Managing Director

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Kris Pollet

Managing Director

    Tikslai ir uždaviniai

Provide advice on EU & global environment law & policy: analysis, compliance advice, and communication with decision-makers.

pasaulinio

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

EU environmental policy, including but not limited to WEEE, RoHS, REACH, Conflict Minerals, non-financial reporting.


 

Non

Non

Non

Non

Non

Implementation of the WEEE Recast Directive; REACH Regulation; RoHS Directive

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 1  

1

1

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Aplinka
  • Energetika
  • Įmonės
  • Informacinė visuomenė
  • Klimato politika
  • Transportas
  • Vartotojai
  • Vidaus rinka
  • Visuomenės sveikata

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

>= 50 000 € ir < 99 999 €

< 99 999 €

  • Cisco

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.