Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Gruppo Strumentale Ciampi

Identifikačné číslo v Registri: 17701233536-18
Dátum registrácie: 03/05/2010 16:43:31

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 09/02/2015 11:21:24
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 09/02/2015 11:21:24
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 09/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Gruppo Strumentale Ciampi

CIAMPI

Associazione di Promozione Sociale

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Iné organizácie

    Kontaktné údaje

Angelo Genocchi, 17
29121 Piacenza
TALIANSKO

(+0039) 523385840

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Claudio Saltarelli

President/Directeur Artistique

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Claudio Salatrelli

President/Directeur Artistique

    Ciele a poslanie

Le « Gruppo Ciampi », aussi à travers ses manifestations, travail en beaucoup de secteurs, collatéraux mais stratégiques; il s’occupe de stimuler la restauration d’aucuns très importants orgues, en intervenant avec des propres projets, avec une direction artistique, une organisation opérative, des actions qui signifient aussi tutelle artistique de ces chef d’œuvres qu’on peut plus répéter.
Il s'occupe de divulgation et création musicale, aussi de éducation à la culture musicale des enfants.
C’est important rappeler l’aspect de divulgation de la culture pas seulement musicale mais aussi architectonique qu’on va traiter à travers l’hospitalité du publique dans aucunes entre les plus intéressants espaces d’églises des Provinces de Plaisance.

  • európskej
  • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Tutto ciò che è inerente ad arte, cultura, spettacolo.


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Culture
Musique
Instruction
Theatre
Education

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 1

1

0,2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Kultúra
  • Vzdelávanie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.