Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Gruppo Strumentale Ciampi

Identifikačné číslo v Registri: 17701233536-18
Dátum registrácie: 3.5.2010 16:43:31

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 8.4.2014 16:28:31
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 8.4.2014 16:28:31


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Gruppo Strumentale Ciampi
Skratka: CIAMPI
Právna forma: Associazione di Promozione Sociale
Internetová stránka: http://www.gruppociampi.com

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Iné podobné organizácie

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Claudio Saltarelli
Funkcia: President/Directeur Artistique

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Claudio Salatrelli
Funkcia: President/Directeur Artistique

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Angelo Genocchi  17
29121 Piacenza
TALIANSKO
Telefónne číslo: (+0039) 523385840
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Le « Gruppo Ciampi », aussi à travers ses manifestations, travail en beaucoup de secteurs, collatéraux mais stratégiques; il s’occupe de stimuler la restauration d’aucuns très importants orgues, en intervenant avec des propres projets, avec une direction artistique, une organisation opérative, des actions qui signifient aussi tutelle artistique de ces chef d’œuvres qu’on peut plus répéter.
Il s'occupe de divulgation et création musicale, aussi de éducation à la culture musicale des enfants.
C’est important rappeler l’aspect de divulgation de la culture pas seulement musicale mais aussi architectonique qu’on va traiter à travers l’hospitalité du publique dans aucunes entre les plus intéressants espaces d’églises des Provinces de Plaisance.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • celoštátnej
  • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Culture
Musique
Instruction
Theatre
Education

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Kultúra
  • Vzdelávanie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.