Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo
  • Zobrazit s maximálním kontrastem
  • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Gruppo Strumentale Ciampi

Identifikační číslo v rejstříku: 17701233536-18
Datum registrace: 3.5.10 16:43:31

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 8.4.14 16:28:31
Datum poslední roční aktualizace je 8.4.14 16:28:31


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Gruppo Strumentale Ciampi
Zkratka: CIAMPI
Právní forma Associazione di Promozione Sociale
Internetové stránky: http://www.gruppociampi.com

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: další podobné organizace

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Claudio Saltarelli
Funkce: President/Directeur Artistique

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Claudio Salatrelli
Funkce: President/Directeur Artistique

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Angelo Genocchi  17
29121 Piacenza
ITÁLIE
Telefon: (+0039) 523385840
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Le « Gruppo Ciampi », aussi à travers ses manifestations, travail en beaucoup de secteurs, collatéraux mais stratégiques; il s’occupe de stimuler la restauration d’aucuns très importants orgues, en intervenant avec des propres projets, avec une direction artistique, une organisation opérative, des actions qui signifient aussi tutelle artistique de ces chef d’œuvres qu’on peut plus répéter.
Il s'occupe de divulgation et création musicale, aussi de éducation à la culture musicale des enfants.
C’est important rappeler l’aspect de divulgation de la culture pas seulement musicale mais aussi architectonique qu’on va traiter à travers l’hospitalité du publique dans aucunes entre les plus intéressants espaces d’églises des Provinces de Plaisance.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
  • celostátní
  • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 2
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Culture
Musique
Instruction
Theatre
Education

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
  • Kultura
  • Vzdělávání

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.