Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Event & Visual Communication Association

Identifikavimo numeris Registre: 17645053100-53
Registracijos data: 21/01/2010 16:38:04

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 19/10/2015 16:48:00
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 09/02/2015 11:02:23
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 09/02/2017

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Event & Visual Communication Association

EVCOM

IVCA Limited

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Golden Square, 23
W1F 9JP London
JUNGTINĖ KARALYSTĖ

(+44)020 7287 1002

    Teisiškai atsakingas asmuo

Forgione Marco

CEO

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Kylie Mather

Chairman of Regulation Committee

    Tikslai ir uždaviniai

EVCOM is recognised as the official trade body of the events, live marketing and corporate communications industry providing leadership and representation on important issues to Government, regulators and the corporate community.

pasaulinio

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Package Travel Directive


 

Non

Non

Non

Non

Non

A central representative body to put the views of the events and visual communications industry to government departments and agencies, Parliament, the European Commission, and other relevant organisations; eg: Tourism: The Opportunity for Employment and Economic Growth; Swine Flu Policies; Tour Operators Margin Scheme; Working Time Directive; Review of the Package Travel Regulation by the EU Commission; Business Tourism, Transport, Events,Creative industries.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

25%: 10

10

2,5

Unclear what this question is asking. Apart from staff of 6, the work of reviewing legislation is carried out by a committee of 9 volunteers who all work for organizations in the industry.

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Komunikacija
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Maisto sauga
 • Mokesčiai
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Sportas
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka
 • Įmonės
 • Švietimas

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

www.evcom.org.uk

Business Visits and Events Partnership

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

EVCOM is a not for profit trade association

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.