Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

H. Lundbeck A/S

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 17547932636-11
Data Reġistrazzjoni: 18/11/2009 13:37:16

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 04/11/2014 10:15:10
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 04/11/2014 10:15:10


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: H. Lundbeck A/S
Akronimu: Hlu
Statut legali: •internt ansatte repræsentanter og brancheforeninger, der er aktive inden for lobbyvirksomhed
Websajt: http://www.lundbeck.com/

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Kumpaniji u gruppi

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Ulf Wiinberg
Kariga: CEO

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Neil Mulcock
Kariga: Global Public Affairs Director

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 9 Ottiliavej 
Valby 2500
ID-DANIMARKA
Numru tat-telefon: (+45) 36301311
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUKY) is an international pharmaceutical company highly committed to improve the quality of life for people suffering from disorders in the central nervous system (CNS). For this purpose Lundbeck is engaged in the research and development, production, marketing and sale of pharmaceuticals across the world, targeted at disorders like depression and anxiety, alcohol dependence, schizophrenia, insomnia, Huntington's, Alzheimer's and Parkinson's diseases.

Lundbeck was founded by Hans Lundbeck in 1915 in Copenhagen, Denmark, and today employs 5,900 people worldwide. Lundbeck is one of the world's leading pharmaceutical companies working with CNS disorders. In 2012, the company's revenue was DKK 14.8 billion. For more information, please visit www.lundbeck.com.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 10
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Legislation and public policy areas relevant for the pharmaceutical industry and Lundbeck's focus within central nervous system disorders, eg. mental health

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Riċerka u teknoloġija
 • Saħħa pubblika

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Efpia - European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations

DI - Confederation of Danish Industry

Lif - The Danish Association of the pharmaceutical industry

Ifpma - International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 12/2012
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 300000  € et < 350000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.