Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

H. Lundbeck A/S

Identifikavimo numeris Registre: 17547932636-11
Registracijos data: 18/11/2009 13:37:16

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 04/11/2014 10:15:10
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 04/11/2014 10:15:10
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 04/11/2015

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

H. Lundbeck A/S

Hlu

•internt ansatte repræsentanter og brancheforeninger, der er aktive inden for lobbyvirksomhed

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Įmonės ir įmonių grupės

    Kontaktinė informacija

Ottiliavej, 9
2500 Valby
DANIJA

(+45) 36301311

    Teisiškai atsakingas asmuo

Håkan Björklund

Chairman with extended operational responsibilities

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Neil Mulcock

Global Public Affairs Director

    Tikslai ir uždaviniai

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUKY) is an international pharmaceutical company highly committed to improve the quality of life for people suffering from disorders in the central nervous system (CNS). For this purpose Lundbeck is engaged in the research and development, production, marketing and sale of pharmaceuticals across the world, targeted at disorders like depression and anxiety, alcohol dependence, schizophrenia, insomnia, Huntington's, Alzheimer's and Parkinson's diseases.

Lundbeck was founded by Hans Lundbeck in 1915 in Copenhagen, Denmark, and today employs 5,900 people worldwide. Lundbeck is one of the world's leading pharmaceutical companies working with CNS disorders. In 2012, the company's revenue was DKK 14.8 billion. For more information, please visit www.lundbeck.com.

pasaulinio

    Konkreti į registrą įtraukta veikla


 

Non

Non

Non

Non

Non

Legislation and public policy areas relevant for the pharmaceutical industry and Lundbeck's focus within central nervous system disorders, eg. mental health

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

10

0

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Įmonės
  • Moksliniai tyrimai ir technologijos
  • Teisingumo ir pagrindinių teisių
  • Užimtumas ir socialiniai reikalai
  • Visuomenės sveikata

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

Efpia - European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations

DI - Confederation of Danish Industry

Lif - The Danish Association of the pharmaceutical industry

Ifpma - International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations

    Finansiniai duomenys

01/2012  -  12/2012

>= 300 000 € ir < 350 000 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.