Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

H. Lundbeck A/S

Identifikavimo numeris Registre: 17547932636-11
Registracijos data: 09.11.18 13.37.16

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 13.11.6 13.49.11
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 13.11.6 13.30.37


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: H. Lundbeck A/S
Akronimas: Hlu
Teisinis statusas: •internt ansatte repræsentanter og brancheforeninger, der er aktive inden for lobbyvirksomhed
Svetainė: http://www.lundbeck.com/

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Įmonės ir įmonių grupės

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Ulf Wiinberg
Pareigos: CEO

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Neil Mulcock
Pareigos: Global Public Affairs Director

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Ottiliavej  9
2500 Valby
DANIJA
Telefono numeris: (+45) 36301311
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUKY) is an international pharmaceutical company highly committed to improve the quality of life for people suffering from disorders in the central nervous system (CNS). For this purpose Lundbeck is engaged in the research and development, production, marketing and sale of pharmaceuticals across the world, targeted at disorders like depression and anxiety, alcohol dependence, schizophrenia, insomnia, Huntington's, Alzheimer's and Parkinson's diseases.

Lundbeck was founded by Hans Lundbeck in 1915 in Copenhagen, Denmark, and today employs 5,900 people worldwide. Lundbeck is one of the world's leading pharmaceutical companies working with CNS disorders. In 2012, the company's revenue was DKK 14.8 billion. For more information, please visit www.lundbeck.com.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 10
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Legislation and public policy areas relevant for the pharmaceutical industry and Lundbeck's focus within central nervous system disorders, eg. mental health

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Įmonės
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Visuomenės sveikata

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Efpia - European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations

DI - Confederation of Danish Industry

Lif - The Danish Association of the pharmaceutical industry

Ifpma - International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 12/2012
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 400000  € ir < 450000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.