Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

DTEK

Αριθμός μητρώου: 17429897118-54
ημερομηνία της εγγραφής: 11/11/2011 11:23:58

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 11/03/2015 15:50:06
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 11/03/2015 15:50:06
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 11/03/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

DTEK

DTEK

corporate

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εταιρείες και όμιλοι

    Στοιχεία επικοινωνίας

Lva Tolstogo, 57
Business Centre 101 Tower
01032 Kyiv
ΟΥΚΡΑΝΙΑ

(+38) 0445814590

avenue de Tervueren 168
Ταχυδρομική θυρίδα: 11
 Brussels
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 27753172

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Maxim Timchenko

DTEK CEO

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Anna ZVOLIKEVYCH

DTEK Brussels Representative

    Στόχοι και αποστολή

Our mission
We are working in the name of progress and social prosperity. Our energy brings people light and warmth.

Our vision
We are a dynamically developing Ukrainian Company which pursues leadership in the European energy markets. Our success is based on people, efficiency and advanced technologies.

Our values
Professionalism
Our employees possess extensive professional knowledge, carry out their duties responsibly and diligently, and accomplish their tasks in a timely and high-quality manner. We strive to achieve the best results while making the best possible use of human, natural and financial resources.

Responsibility
We are building our business on the understanding that all of our efforts should serve the interests of society. We bear responsibility for the quality of our work and the observance of corporate standards, for meeting our obligations, for using resources prudently, and for protecting the environment. We are also responsible for the people who make the success of our Company possible – our employees.

Pursuit of excellence
We create the right conditions to develop the talents and abilities of our employees, are introducing the latest technology, and are improving production and management processes. As we expand our business, we strive to instil confidence in our employees and contribute to the successful development of Ukraine.

Unity
We value team spirit, unity and solidarity. We can only achieve strong results as a team. We enjoy both working and socialising together. Our potential comes from the diverse experience and knowledge of each employee. Our unity comes from the common pursuit of the same idea and goal while understanding and supporting each other.

Openness
We are open and keep our employees, partners, shareholders and other external parties informed about important issues regarding our development, creating a foundation for working together in a spirit of trust. We conduct our business on the basis of principles that are clearly set out for employees and partners.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

discussions on future of the Energy Community
Energy Union package
revision of the EU Neighbourhood policy
future electricity market design
network codes on electricity
PCIs implementation
ETS reform
BREFF/BAT implementation, proposal for medium combustion plants directive


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

100%: 1  

1

1

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανταγωνισμός
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Διεύρυνση
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δράση για το κλίμα
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Περιβάλλον

    Μέλη

DTEK participate in the acitivites of the following organizations:
- Euracoal, Member
- Eurelectric, Associated Business Member
- CSR Europe, Member
- European-Ukrainian Energy Agency, Member
- European Business Association, EBA (Ukraine), Member
- The American Chamber of Commerce in Ukraine, Member
- The U.S.-Ukraine Business Council, Member
- The Global Compact Network in Ukraine,Member
- Center Corporate Social Responsibility Development (Ukraine), Member

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

116.084 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.