Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Natuur & Milieu

Tunnusnumber registris: 17413855438-74
Registreerimise kuupäev: 7.03.11 12:48:21

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 16.06.14 13:55:31
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 24.02.14 10:21:11


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Natuur & Milieu
Akronüüm:
Õiguslik vorm: Stichting
Veebisait: http://www.natuurenmilieu.nl

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Tjerk Wagenaar
Ametikoht: directeur

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Christian Nobel
Ametikoht: Policy officer

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 28A Hamburgerstaat 
Postkast: 1578
3500 BN Utrecht
MADALMAAD
Telefoninumber: (+31) 302331328
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: Dutch environmental non-governmental non-profit organisation.

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Dutch environmental non-governmental non-profit organisation.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 25
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Christian Nobel 20.06.14 18.06.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


As an environmental NGO we focus on the follwing topics:

Climate & energy
Sustainable mobility
Sustainable food and agriculture

Our core activities in Brussels concern policy advice, both as Natuur & Milieu and as active members of three Brussels-based organisations.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Energeetika
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Toiduohutus
 • Transport

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 40
Liikmesorganisatsioonide arv:
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • MADALMAAD

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Natuur & Milieu is member of the following organisations:

Transport & Environment (T&E), Brussels
European Environmental Bureau (EEB), Brussels
Climate Action Network CAN), Brussels

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Üldeelarve: 8 176 000
millest avalik rahastamine: 734 000
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused:
- riiklikust rahastust: 734 000
- piirkondlikust/kohalikust rahastust:
millest muud rahastusallikad: 7 442 000
- annetused: 5 581 000
- liikmemaksud: 1 711 000
rentebaten : 150 000
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 50000  € ja < 100000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.