Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Horticonsult.Global Partners BV

Identitātes numurs Reģistrā: 17379166719-13
Reģistrācijas datums: 18/09/2011 18:20:26

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 05/02/2015 17:26:07
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 05/02/2015 17:26:07
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 05/02/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Horticonsult.Global Partners BV

HCGP

Besloten Vennootschap

    Reģistra nodaļa

I - Profesionālie konsultāciju un juridiskie biroji, pašnodarbinātie konsultanti

Profesionālie konsultāciju biroji

    Kontaktinformācija

Kievitstraat, 38
Boskoop Boskoop
NĪDERLANDE

(+31) 172230080

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Cees van Vliet

CEO

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Godātais  Cees van Vliet

CEO

    Mērķi un uzdevumi

Horticonsult Global Partners BV is a network organization, specialized in strategic policy studies and market research, drawing up of inventories for strategic policy purposes of horticulture and floriculture industries and export promotion of horticulture and ornamental products. Besides that, also exchange of knowledge, amongst other means by organizing seminars for all categories of stakeholders, belongs to Horticonsult’s core business.

  • Eiropas līmeņa
  • pasaules līmeņa
  • valsts līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten

Aanpassing van Commission Delegated Regulations regarding: Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten
Executive Body for promotion activities for agricultural products


 

Consultancy, exchange of knowledge, sales promotion activities, finance and subsidy applications for agri-business/agricultural production

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

100%: 1  

1

1

Strategy & Sustainability
Strategic studies and stock taking for statistical purposes are mainly commissioned by national governments or governmental bodies as well as by national organizations of producers of horticultural and floriculture products and (inter)national development organizations. In many cases the development of a sustainable horticultural industry plays an important role in this studies.
Horticonsult always hires the best horticultural experts and works with renowned Dutch agricultural institutes. Horticonsult is strongly focused on cost efficiency in order to keep expenses as low as possible for all stakeholders. Our motto is: ‘Best value for money’.

Network Organization

Horticonsult will hire, if required, the best available scientists, mainly Dutch, in order to carry out a project to the best of its abilities. Horticonsult has excellent contacts with Dutch agricultural institutes and individual experts with an outstanding reputation in almost all agricultural and horticultural disciplines.
Approach

Horticonsult approach of executing a project is always ‘bottom up’, even when a project is commissioned by a governmental body. Commitment of the primary production sector is essential for a successful execution of improvement projects. From our experience we learned that a ‘top down’ approach often is less successful.

Communication

Extensive communication with stakeholders during the entire project is essential for an excellent execution of a project, as well as for a best possible acceptance by all stakeholders of the recommended improvement programmes.

Horticonsult is often invited as a speaker at horticultural or floriculture seminars all over the world. Strategy, statistics, marketing and sustainability play a key role in his presentations.

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

  • Ekonomika un finanšu lietas
  • Lauksaimniecība un lauku attīstība
  • Pārtikas nekaitīgums
  • Pētniecība un tehnoloģija
  • Tirdzniecība
  • Zivsaimniecība un akvakultūra

    Dalība organizācijās

    Finansiālie dati

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

>= 1 000 000 €

Executive Body for the Foundation Flower Council of Holland for (parts of) the EU-program 'Information and Promotion measures for Agricultural Products'

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.