Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Horticonsult.Global Partners BV

Tunnistenumero rekisterissä: 17379166719-13
Rekisteröintipäivä: 18.9.2011 18:20:26

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 28.8.2014 9:26:06
Edellinen vuotuinen päivitys: 26.8.2014 18:19:36


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Horticonsult.Global Partners BV
Lyhenne: HCGP
Organisaation oikeudellinen muoto: Besloten Vennootschap
Internet-osoite: http://www.horticonsult.nl

Ryhmät

Ryhmä: I – Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit
tarkemmin: Konsulttitoimistot

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Cees van Vliet
Tehtävä organisaatiossa: CEO

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Cees van Vliet
Tehtävä organisaatiossa: CEO

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Kievitstraat  38
Boskoop Boskoop
ALANKOMAAT
Puhelinnumero: (+31) 172230080
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: Consultancy op gebied van land- en tuinbouw, project management, subsidies, export promotion

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Horticonsult Global Partners BV is a network organization, specialized in strategic policy studies and market research, drawing up of inventories for strategic policy purposes of horticulture and floriculture industries and export promotion of horticulture and ornamental products. Besides that, also exchange of knowledge, amongst other means by organizing seminars for all categories of stakeholders, belongs to Horticonsult’s core business.
Organisaation valvomat edut ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 1
Lisätietoja Strategy & Sustainability
Strategic studies and stock taking for statistical purposes are mainly commissioned by national governments or governmental bodies as well as by national organizations of producers of horticultural and floriculture products and (inter)national development organizations. In many cases the development of a sustainable horticultural industry plays an important role in this studies.
Horticonsult always hires the best horticultural experts and works with renowned Dutch agricultural institutes. Horticonsult is strongly focused on cost efficiency in order to keep expenses as low as possible for all stakeholders. Our motto is: ‘Best value for money’.

Network Organization

Horticonsult will hire, if required, the best available scientists, mainly Dutch, in order to carry out a project to the best of its abilities. Horticonsult has excellent contacts with Dutch agricultural institutes and individual experts with an outstanding reputation in almost all agricultural and horticultural disciplines.
Approach

Horticonsult approach of executing a project is always ‘bottom up’, even when a project is commissioned by a governmental body. Commitment of the primary production sector is essential for a successful execution of improvement projects. From our experience we learned that a ‘top down’ approach often is less successful.

Communication

Extensive communication with stakeholders during the entire project is essential for an excellent execution of a project, as well as for a best possible acceptance by all stakeholders of the recommended improvement programmes.

Horticonsult is often invited as a speaker at horticultural or floriculture seminars all over the world. Strategy, statistics, marketing and sustainability play a key role in his presentations.

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Consultancy, exchange of knowledge, sales promotion activities, finance and subsidy applications for agri-business/agricultural production

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Elintarviketurva
 • Kalastus ja vesiviljely
 • Kauppapolitiikka
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tutkimus ja teknologia

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Asiakkaiden edunvalvontaan EU:n toimielimissä liittyvä organisaation liikevaihto:
>= 4250000  € - < 4500000  €

Asiakkaat, joiden osuus liikevaihdosta on 4250000 € tai enemmän mutta vähemmän kuin 4500000 €.
 • Bloemenbureau Holland

EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.