Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Horticonsult.Global Partners BV

Identifikační číslo v rejstříku: 17379166719-13
Datum registrace: 18/09/2011 18:20:26

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 05/02/2015 17:26:07
Datum poslední roční aktualizace je: 05/02/2015 17:26:07
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 05/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Horticonsult.Global Partners BV

HCGP

Besloten Vennootschap

    Oddíl Registrace

I - Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci

odborné poradenské společnosti

    Kontaktní údaje

Kievitstraat, 38
Boskoop Boskoop
NIZOZEMSKO

(+31) 172230080

    Osoba s právní odpovědností

pan  Cees van Vliet

CEO

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Cees van Vliet

CEO

    Cíle a úkoly

Horticonsult Global Partners BV is a network organization, specialized in strategic policy studies and market research, drawing up of inventories for strategic policy purposes of horticulture and floriculture industries and export promotion of horticulture and ornamental products. Besides that, also exchange of knowledge, amongst other means by organizing seminars for all categories of stakeholders, belongs to Horticonsult’s core business.

  • evropské
  • celosvětové
  • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten

Aanpassing van Commission Delegated Regulations regarding: Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten
Executive Body for promotion activities for agricultural products


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Consultancy, exchange of knowledge, sales promotion activities, finance and subsidy applications for agri-business/agricultural production

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 1  

1

1

Strategy & Sustainability
Strategic studies and stock taking for statistical purposes are mainly commissioned by national governments or governmental bodies as well as by national organizations of producers of horticultural and floriculture products and (inter)national development organizations. In many cases the development of a sustainable horticultural industry plays an important role in this studies.
Horticonsult always hires the best horticultural experts and works with renowned Dutch agricultural institutes. Horticonsult is strongly focused on cost efficiency in order to keep expenses as low as possible for all stakeholders. Our motto is: ‘Best value for money’.

Network Organization

Horticonsult will hire, if required, the best available scientists, mainly Dutch, in order to carry out a project to the best of its abilities. Horticonsult has excellent contacts with Dutch agricultural institutes and individual experts with an outstanding reputation in almost all agricultural and horticultural disciplines.
Approach

Horticonsult approach of executing a project is always ‘bottom up’, even when a project is commissioned by a governmental body. Commitment of the primary production sector is essential for a successful execution of improvement projects. From our experience we learned that a ‘top down’ approach often is less successful.

Communication

Extensive communication with stakeholders during the entire project is essential for an excellent execution of a project, as well as for a best possible acceptance by all stakeholders of the recommended improvement programmes.

Horticonsult is often invited as a speaker at horticultural or floriculture seminars all over the world. Strategy, statistics, marketing and sustainability play a key role in his presentations.

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Bezpečnost potravin
  • Hospodářské a finanční věci
  • Obchod
  • Rybolov a akvakultura
  • Výzkum a technologie
  • Zemědělství a rozvoj venkova

    Členství a příslušnost

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

>= 1 000 000 €

Executive Body for the Foundation Flower Council of Holland for (parts of) the EU-program 'Information and Promotion measures for Agricultural Products'

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.