Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Danish Energy Association / Dansk Energi

Id-nummer i registret: 1733114388-50
Registreringsdag: 10/09/2008 13:21:30

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 12/06/2015 14:40:04
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 27/01/2015 13:01:44
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/01/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Danish Energy Association / Dansk Energi

DEA

Association

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

Rosenørns Allé, 9
1970 Frederiksberg C
DANMARK

(+45) 35300400

Rue de la Loi 227
1040 Bruxelles
BELGIEN

(+32) 491 25 30 23

    Juridiskt ansvarig

Lars Aagaard

CEO

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Anders Stouge

Deputy CEO

    Mål och uppdrag

The Danish Energy Association (Dansk Energi) is a commercial and professional organisation for Danish energy companies. It is managed and financed by its member companies, mainly the electricity companies, and works to secure for them the most free and favourable conditions for competition in order to ensure development, growth and business friendly environment in Denmark.

The Danish Energy Association represents the interests of its member companies and thus conducts regular contacts with government, authorities etc. nationally and within the EU.

 • Europeiska
 • Nationella

    specifika verksamheter som registret omfattar

Energy Union
2030 governance
ETS reform
Retail Energy Market: Action Plan
Capacity Mechanisms


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Energy, climate, transport and environmental policy.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 2  

2

2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Jorgen Skovmose MADSEN 26/03/2015 25/03/2016
Torsten Hasforth 03/10/2014 01/10/2015
Jeppe Wraae Nielsen 20/12/2014 18/12/2015
Per Anders Stouge 07/05/2015 05/05/2016

    Intresseområden

 • Budget
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Inre marknaden
 • Klimatarbetet
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Skattepolitik
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 

    Medlemskap

European Energy Forum http://www.europeanenergyforum.eu/
Eurelectric http://www.eurelectric.org/

The Danish Energy Association also participates in a number of informal networks in Brussels.

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  01/2014

>= 100 000 € och < 199 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.