Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Danish Energy Association / Dansk Energi

Identifikavimo numeris Registre: 1733114388-50
Registracijos data: 10/09/2008 13:21:30

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 15/04/2015 15:18:29
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 27/01/2015 13:01:44
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/01/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Danish Energy Association / Dansk Energi

DEA

Association

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Rosenørns Allé, 9
1970 Frederiksberg C
DANIJA

(+45) 35300400

Rue de la Loi 227
1040 Bruxelles
BELGIJA

(+32) 491 25 30 23

    Teisiškai atsakingas asmuo

Lars Aagaard

CEO

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Anders Stouge

Deputy CEO

    Tikslai ir uždaviniai

The Danish Energy Association (Dansk Energi) is a commercial and professional organisation for Danish energy companies. It is managed and financed by its member companies, mainly the electricity companies, and works to secure for them the most free and favourable conditions for competition in order to ensure development, growth and business friendly environment in Denmark.

The Danish Energy Association represents the interests of its member companies and thus conducts regular contacts with government, authorities etc. nationally and within the EU.

 • Europos
 • valstybės

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Energy Union
2030 governance
ETS reform
Retail Energy Market: Action Plan
Capacity Mechanisms


 

Non

Non

Non

Non

Non

Energy, climate, transport and environmental policy.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 2  

2

2

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Per Anders Stouge 07/05/2015 05/05/2016
Torsten Hasforth 03/10/2014 01/10/2015
Jeppe Wraae Nielsen 20/12/2014 18/12/2015
Marie Holm Thomsen 21/06/2014 19/06/2015
Jorgen Skovmose MADSEN 26/03/2015 25/03/2016

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Biudžetas
 • Energetika
 • Įmonės
 • Klimato politika
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

European Energy Forum http://www.europeanenergyforum.eu/
Eurelectric http://www.eurelectric.org/

The Danish Energy Association also participates in a number of informal networks in Brussels.

    Finansiniai duomenys

01/2012  -  01/2013

>= 100 000 € ir < 199 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.