Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Danish Energy Association / Dansk Energi

Identifikavimo numeris Registre: 1733114388-50
Registracijos data: 08.9.10 13.21.30

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.7.7 15.00.20
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 13.8.14 20.07.25


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Danish Energy Association / Dansk Energi
Akronimas: DEA
Teisinis statusas: Association
Svetainė: http://www.danskenergi.dk

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Lars Aagaard
Pareigos: CEO

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Anders Stouge
Pareigos: Deputy CEO

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Rosenørns Allé  9
1970 Frederiksberg C
DANIJA
Telefono numeris: (+45) 35300400
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: Brussels Office
Rue de la Loi 227
1040 Brussels

Phone: +32 491 25 30 23
Email: jsm@danskenergi.dk

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: The Danish Energy Association (Dansk Energi) is a commercial and professional organisation for Danish energy companies. It is managed and financed by its member companies, mainly the electricity companies, and works to secure for them the most free and favourable conditions for competition in order to ensure development, growth and business friendly environment in Denmark.

The Danish Energy Association represents the interests of its member companies and thus conducts regular contacts with government, authorities etc. nationally and within the EU.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • valstybės
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 4
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Marie Holm Thomsen 14.6.21 15.6.19
Jørgen Skovmose Madsen 14.4.8 15.4.4
Per Anders Stouge 14.4.11 15.4.9
Ulrich BANG 13.9.13 14.9.11

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Energy, climate, transport and environmental policy.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Biudžetas
 • Energetika
 • Įmonės
 • Klimato politika
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
European Energy Forum http://www.europeanenergyforum.eu/
Eurelectric http://www.eurelectric.org/

The Danish Energy Association also participates in a number of informal networks in Brussels.

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 01/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 150000  € ir < 200000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.