Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Danish Energy Association / Dansk Energi

Tunnusnumber registris: 1733114388-50
Registreerimise kuupäev: 10/09/2008 13:21:30

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 12/06/2015 14:40:04
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 27/01/2015 13:01:44
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/01/2017

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Danish Energy Association / Dansk Energi

DEA

Association

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

Rosenørns Allé, 9
1970 Frederiksberg C
TAANI

(+45)35300400

Rue de la Loi 227
1040 Bruxelles
BELGIA

(+32)491 25 30 23

    Juriidiliselt vastutav isik

Lars Aagaard

CEO

    ELi asjade eest vastutav isik

Anders Stouge

Deputy CEO

    Eesmärgid ja ülesanded

The Danish Energy Association (Dansk Energi) is a commercial and professional organisation for Danish energy companies. It is managed and financed by its member companies, mainly the electricity companies, and works to secure for them the most free and favourable conditions for competition in order to ensure development, growth and business friendly environment in Denmark.

The Danish Energy Association represents the interests of its member companies and thus conducts regular contacts with government, authorities etc. nationally and within the EU.

 • üleeuroopalised
 • riiklikud

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Energy Union
2030 governance
ETS reform
Retail Energy Market: Action Plan
Capacity Mechanisms


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Energy, climate, transport and environmental policy.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 2  

2

2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Jorgen Skovmose MADSEN 26/03/2015 25/03/2016
Per Anders STOUGE 07/05/2015 05/05/2016
Nicolai SØRENSEN 22/09/2015 07/07/2016
Josefine URUP WOLFF 23/09/2015 16/09/2016

    Huvivaldkonnad

 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Maksustamine
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Transport
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

    Liikmed ja liikmesus

European Energy Forum http://www.europeanenergyforum.eu/
Eurelectric http://www.eurelectric.org/

The Danish Energy Association also participates in a number of informal networks in Brussels.

    Finantsandmed

01/2013  -  01/2014

>= 100 000 € ja < 199 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.