Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Danish Energy Association / Dansk Energi

Tunnusnumber registris: 1733114388-50
Registreerimise kuupäev: 10/09/2008 13:21:30

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 27/01/2015 13:01:44
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 27/01/2015 13:01:44
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/01/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Danish Energy Association / Dansk Energi

DEA

Association

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

Rosenørns Allé, 9
1970 Frederiksberg C
TAANI

(+45) 35300400

Rue de la Loi 227
1040 Bruxelles
BELGIA

(+32) 491 25 30 23

    Juriidiliselt vastutav isik

Lars Aagaard

CEO

    ELi asjade eest vastutav isik

Anders Stouge

Deputy CEO

    Eesmärgid ja ülesanded

The Danish Energy Association (Dansk Energi) is a commercial and professional organisation for Danish energy companies. It is managed and financed by its member companies, mainly the electricity companies, and works to secure for them the most free and favourable conditions for competition in order to ensure development, growth and business friendly environment in Denmark.

The Danish Energy Association represents the interests of its member companies and thus conducts regular contacts with government, authorities etc. nationally and within the EU.

 • üleeuroopalised
 • riiklikud

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Energy Union
2030 governance
ETS reform
Retail Energy Market: Action Plan
Capacity Mechanisms

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Energy, climate, transport and environmental policy.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 2  

2

2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Jørgen Skovmose Madsen 08/04/2014 04/04/2015
Jeppe Wraae Nielsen 20/12/2014 18/12/2015
Torsten Hasforth 03/10/2014 01/10/2015
Per Anders Stouge 11/04/2014 09/04/2015
Marie Holm Thomsen 21/06/2014 19/06/2015

    Huvivaldkonnad

 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Maksustamine
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Transport
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

    Liikmed ja liikmesus

European Energy Forum http://www.europeanenergyforum.eu/
Eurelectric http://www.eurelectric.org/

The Danish Energy Association also participates in a number of informal networks in Brussels.

    Finantsandmed

01/2012  -  01/2013

< 9 999  

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.