Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Danish Energy Association / Dansk Energi

Tunnusnumber registris: 1733114388-50
Registreerimise kuupäev: 10.09.08 13:21:30

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 9.10.14 11:19:29
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 26.08.14 18:19:36


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Danish Energy Association / Dansk Energi
Akronüüm: DEA
Õiguslik vorm: Association
Veebisait: http://www.danskenergi.dk

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Lars Aagaard
Ametikoht: CEO

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Anders Stouge
Ametikoht: Deputy CEO

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 9 Rosenørns Allé 
1970 Frederiksberg C
TAANI
Telefoninumber: (+45) 35300400
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: Brussels Office
Rue de la Loi 227
1040 Brussels

Phone: +32 491 25 30 23
Email: jsm@danskenergi.dk

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: The Danish Energy Association (Dansk Energi) is a commercial and professional organisation for Danish energy companies. It is managed and financed by its member companies, mainly the electricity companies, and works to secure for them the most free and favourable conditions for competition in order to ensure development, growth and business friendly environment in Denmark.

The Danish Energy Association represents the interests of its member companies and thus conducts regular contacts with government, authorities etc. nationally and within the EU.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 4
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Per Anders Stouge 11.04.14 9.04.15
Torsten Hasforth 3.10.14 1.10.15
Marie Holm Thomsen 21.06.14 19.06.15
Jørgen Skovmose Madsen 8.04.14 4.04.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Energy, climate, transport and environmental policy.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Maksustamine
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Transport
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
European Energy Forum http://www.europeanenergyforum.eu/
Eurelectric http://www.eurelectric.org/

The Danish Energy Association also participates in a number of informal networks in Brussels.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 01/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 150000  € ja < 200000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.