Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Danish Energy Association / Dansk Energi

Идентификационен номер в Регистъра: 1733114388-50
Дата на регистрация: 08-9-10 13:21:30

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-10-9 11:19:29
Последната годишна актуализация е извършена на 14-8-26 18:19:36


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Danish Energy Association / Dansk Energi
Инициали: DEA
Правен статут: Association
Уебсайт: http://www.danskenergi.dk

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Търговски, стопански и професионални асоциации

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Lars Aagaard
Длъжност: CEO

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Anders Stouge
Длъжност: Deputy CEO

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Rosenørns Allé  9
1970 Frederiksberg C
ДАНИЯ
Телефонен номер: (+45) 35300400
Факс: (+) 
Друга информация за връзка: Brussels Office
Rue de la Loi 227
1040 Brussels

Phone: +32 491 25 30 23
Email: jsm@danskenergi.dk

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: The Danish Energy Association (Dansk Energi) is a commercial and professional organisation for Danish energy companies. It is managed and financed by its member companies, mainly the electricity companies, and works to secure for them the most free and favourable conditions for competition in order to ensure development, growth and business friendly environment in Denmark.

The Danish Energy Association represents the interests of its member companies and thus conducts regular contacts with government, authorities etc. nationally and within the EU.
Интересите на организацията са на:
 • национално равнище
 • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 4
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Per Anders Stouge 14-4-11 15-4-9
Torsten Hasforth 14-10-3 15-10-1
Marie Holm Thomsen 14-6-21 15-6-19
Jørgen Skovmose Madsen 14-4-8 15-4-4

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Energy, climate, transport and environmental policy.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Бюджет
 • Вътрешен пазар
 • Данъчно облагане
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Научни изследвания и технологии
 • Околна среда
 • Потребители
 • Предприятия
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
European Energy Forum http://www.europeanenergyforum.eu/
Eurelectric http://www.eurelectric.org/

The Danish Energy Association also participates in a number of informal networks in Brussels.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2012 - 01/2013
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: >= 150000  € и < 200000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.