Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

PRICEMINISTER

Inschrijvingsnummer in het register 17274876069-74
Inschrijvingsdatum: 24-6-11 7:14:04

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 28-5-14 18:55:54
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 28-5-14 18:55:54


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: PRICEMINISTER
Acroniem:
Rechtsvorm: Société par actions simplifiée
Website: http://www.priceminister.com

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Ondernemingen & groepen ondernemingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Olivier MATHIOT
Functie: Président

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Benjamin MOUTTE-CARUEL
Functie: Head of Legal

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Rue Réaumur  92
75002 PARIS
FRANKRIJK
Telefoon: (+33) 142787979
Faxnummer: (+33) 142788061
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Créé par Pierre Kosciusko-Morizet, Pierre Krings, Justin Ziegler et Olivier Mathiot en août 2000, PriceMinister est un groupe français pure-player de l'Internet, leader sur les principaux métiers de l'intermédiation entre acheteurs et vendeurs de biens et de services. Il emploie aujourd'hui près de 230 personnes.
PriceMinister est classé comme l'un des 1ers sites de e-commerce français en termes d'audience et ses 16 millions de membres proposent plus de 198 millions de produits sur le site.
Les activités du groupe sont organisées autour des 3 pôles suivants :
- L'Achat-Vente Garanti avec le site PriceMinister.com.
- Le Voyage avec le site VoyagerMoinsCher.com.
- L'Email Marketing
En juin 2010, PriceMinister a rejoint le Groupe japonais Rakuten.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal
 • Europees
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 2
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Participation aux réunions et discussions consécutives au "Memorandum of Understanding on the Sale of counterfeit goods via the Internet".

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Audiovisuele sector en media
 • Binnenlandse zaken
 • Consumentenzaken
 • Cultuur
 • Informatiemaatschappij
 • Interne markt
 • Justitie en grondrechten

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
Membre de :
- FEVAD (Fédération du e-commerce et de la vente à distance)
- ACSEL (Association de l'économie numérique)
- ASIC (Association des services internet communautaires)

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.