Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

EU TEAM

Identitātes numurs Reģistrā: 17259657257-42
Reģistrācijas datums: 11.25.11 11:15:28

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 13.29.10 07:30:13
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 13.29.10 07:27:32


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: EU TEAM
Akronīms: EUTEAM
Juridiskais statuss: asbl
Tīmekļa vietne: http://www.euteam.eu

Nodaļas

Nodaļa: III - Nevalstiskās organizācijas
un precīzāk: Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Renato Celotto
Amats Presidente

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Renato Celotto
Amats Presidente

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Rue de la Science  14/b
Bruxelles 1040
BEĻĢIJA
Tālruņa numurs: (+32) 28083628
Faksa numurs: (+32) 28945819
Papildu kontaktinformācija: L'association a pour objet, à l'exclusion de tout but lucratif :
1) assister les entités civiles et les entreprises dans la réalisation de projets ayant pour finalité la naissance et la mise en valeur de la créativité, des idées et du développement de la conception intellectuelle ;
2) la réalisation d’un Observatoire ayant mission d’analyser le processus de l’évolution économique-sociale et de l’évolution culturelle dans les pays de l’U.E. et dans les pays extra-communautaires ;
3) la réalisation d’un Centre ayant pour activité d’informer ses associés sur les opportunités, actuelles ainsi que potentielles, qui existent dans les pays de l’U.E. ainsi que dans les pays extra-communautaires ;
4) promouvoir, assister, coordonner et appuyer, aussi par une activité de lobbying, les demandes, les propositions, les programmes, et tous les projets issus des organisations sociales et civiles ainsi que des entreprises, moyennant les activités suivantes (cette liste n’est pas exhaustive) :

¨ favoriser l’emploi des financements publics et/ou privés,

¨ réaliser des partenariats et/ou des associations temporaires avec des entités publiques ou privées,

¨ participer à des projets européens ainsi qu’à des projets à échelle internationale, qu’ils soient intégrés, publics ou privés et ayant pour objet le développement,

¨ participer, en coordination avec des entités publiques et privés et en tant que sujets actifs, à des congrès, à des séminaires, à des cours et à des manifestations, dans un contexte national et international,

¨ utiliser les instruments de formation et de valorisation des capacités existantes et potentielles,

¨ organiser des événements, des activités culturelles et sportives, des congrès et séminaires, des tables rondes.

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Assist civil entities and companies, whose target is focused on the birthing and development of intellectual conceptions, creativity, ideas and development, in building up projects.
Realization of an OBSERVATORY, whose commission is to analyze social-economic processes and cultural evolutions in EU countries and extra EU countries.
Actualization of a CENTRE, whose principal activity is to inform its associates about current and potential opportunities that can be discovered amongst EU countries and Non-EU countries.
Promote, assist, coordinate and support applications, proposals, programs and all projects from social to civil organizations and companies, also through lobbying activities.

EU TEAM è una associazione che offre ad aziende, di livello nazionale ed internazionale, assistenza e consulenza per la gestione dei rapporti con gli organi istituzionali e con i decisori pubblici accompagnandola nella scelta delle strategie di sviluppo da adottare nel proprio core business.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • vietēja/reģionāla līmeņa
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 3
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Promote use of public/private funding.

Creation of partnership and temporary associations with public and private entities.
Participate in European international projects, integrated, public or private aimed mainly to development.
Promote art and culture in conventions, seminars, courses and manifestations by cooperating with public and private entities, as well as active subjects in a national and international context.
Use of training instruments and valuations of present and potential skills.

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Ārējie sakari
 • Attīstība
 • Audiovizuālā nozare un mediji
 • Drošība un ārpolitika
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Iekšējais tirgus
 • Informācijas sabiedrība
 • Jaunieši
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Komunikācija
 • Kultūra
 • Paplašināšanās
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Reģionālā politika
 • Sabiedrības veselība
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Tirdzniecība
 • Transports
 • Uzņēmumi
 • Vide

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 420
Organizāciju dalībnieču skaits: 9
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
 • maieet (8 000 000 Dalībnieki)
 • ies network (67 000 Dalībnieki)
 • esae (220 Dalībnieki)
 • noss (1 200 Dalībnieki)
 • Ass. Promozione Imprese Italiane (3 200 Dalībnieki)
 • fareambiente (100 000 Dalībnieki)
 • Autismo Abruzzo (150 Dalībnieki)
 • altre (30 000 Dalībnieki)
 • AGR open (2 000 Dalībnieki)
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • APVIENOTĀ KARALISTE
 • BEĻĢIJA
 • BULGĀRIJA
 • FRANCIJA
 • GRIEĶIJA
 • HORVĀTIJA
 • ĪRIJA
 • ITĀLIJA
 • MALTA
 • POLIJA
 • PORTUGĀLE
 • RUMĀNIJA
 • SLOVĒNIJA
 • SPĀNIJA
 • UNGĀRIJA
 • ZVIEDRIJA

 • AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS
 • APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI
 • ARMĒNIJA
 • BENINA
 • BIJUSĪ DIENVIDSLĀVIJAS MAĶEDONIJAS REPUBLIKA
 • BOSNIJA - HERCEGOVINA
 • BRAZĪLIJA
 • ČĪLE
 • GABONA
 • GANA
 • INDIJA
 • IRĀKA
 • IZRAĒLA
 • JAPĀNA
 • KANĀDA
 • KOLUMBIJA
 • KONGO DEMOKRĀTISKĀ REPUBLIKA
 • KOREJAS REPUBLIKA
 • KOREJAS TAUTAS DEMOKRĀTISKĀ REPUBLIKA
 • KOTDIVUĀRA
 • KRIEVIJAS FEDERĀCIJA
 • LĪBIJA
 • MELNKALNE
 • MOLDOVAS REPUBLIKA
 • SENEGĀLA
 • SERBIJA
 • ŠVEICE
 • TUNISIJA
 • TURCIJA
 • UKRAINA
Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
C&P Network
IES NETWORK
EUROCHAMBRE
MPE
EU
NOSS
EC
maieet
federfauna
fareambiente
posidone
EUTEAM network
AGR

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 06/2013
Kopējais budžets: 50 000
tostarp publiskais finansējums: 20 000
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums. 0
- Piešķīrumi: 20 000
- no valsts finansējuma avotiem: 0
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem: 0
no citiem avotiem: 30 000
- ziedojumi: 0
- dalībnieku iemaksas: 30 000
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. >= 50000  € un < 100000  €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.