Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

EU TEAM

Tunnistenumero rekisterissä: 17259657257-42
Rekisteröintipäivä: 25.11.2011 11:15:28

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 29.10.2013 7:30:13
Edellinen vuotuinen päivitys: 29.10.2013 7:27:32


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: EU TEAM
Lyhenne: EUTEAM
Organisaation oikeudellinen muoto: asbl
Internet-osoite: http://www.euteam.eu

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Renato Celotto
Tehtävä organisaatiossa: Presidente

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Renato Celotto
Tehtävä organisaatiossa: Presidente

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Rue de la Science  14/b
1040 Bruxelles
BELGIA
Puhelinnumero: (+32) 28083628
Faksinumero: (+32) 28945819
Muita yhteystietoja: L'association a pour objet, à l'exclusion de tout but lucratif :
1) assister les entités civiles et les entreprises dans la réalisation de projets ayant pour finalité la naissance et la mise en valeur de la créativité, des idées et du développement de la conception intellectuelle ;
2) la réalisation d’un Observatoire ayant mission d’analyser le processus de l’évolution économique-sociale et de l’évolution culturelle dans les pays de l’U.E. et dans les pays extra-communautaires ;
3) la réalisation d’un Centre ayant pour activité d’informer ses associés sur les opportunités, actuelles ainsi que potentielles, qui existent dans les pays de l’U.E. ainsi que dans les pays extra-communautaires ;
4) promouvoir, assister, coordonner et appuyer, aussi par une activité de lobbying, les demandes, les propositions, les programmes, et tous les projets issus des organisations sociales et civiles ainsi que des entreprises, moyennant les activités suivantes (cette liste n’est pas exhaustive) :

¨ favoriser l’emploi des financements publics et/ou privés,

¨ réaliser des partenariats et/ou des associations temporaires avec des entités publiques ou privées,

¨ participer à des projets européens ainsi qu’à des projets à échelle internationale, qu’ils soient intégrés, publics ou privés et ayant pour objet le développement,

¨ participer, en coordination avec des entités publiques et privés et en tant que sujets actifs, à des congrès, à des séminaires, à des cours et à des manifestations, dans un contexte national et international,

¨ utiliser les instruments de formation et de valorisation des capacités existantes et potentielles,

¨ organiser des événements, des activités culturelles et sportives, des congrès et séminaires, des tables rondes.

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Assist civil entities and companies, whose target is focused on the birthing and development of intellectual conceptions, creativity, ideas and development, in building up projects.
Realization of an OBSERVATORY, whose commission is to analyze social-economic processes and cultural evolutions in EU countries and extra EU countries.
Actualization of a CENTRE, whose principal activity is to inform its associates about current and potential opportunities that can be discovered amongst EU countries and Non-EU countries.
Promote, assist, coordinate and support applications, proposals, programs and all projects from social to civil organizations and companies, also through lobbying activities.

EU TEAM è una associazione che offre ad aziende, di livello nazionale ed internazionale, assistenza e consulenza per la gestione dei rapporti con gli organi istituzionali e con i decisori pubblici accompagnandola nella scelta delle strategie di sviluppo da adottare nel proprio core business.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 3
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Promote use of public/private funding.

Creation of partnership and temporary associations with public and private entities.
Participate in European international projects, integrated, public or private aimed mainly to development.
Promote art and culture in conventions, seminars, courses and manifestations by cooperating with public and private entities, as well as active subjects in a national and international context.
Use of training instruments and valuations of present and potential skills.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Ilmastotoimet
 • Kansanterveys
 • Kauppapolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Kulttuuri
 • Laajentuminen
 • Liikenne
 • Nuoret
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tutkimus ja teknologia
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Ulkosuhteet
 • Viestintä
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 420
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä: 9
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
 • maieet (8 000 000 edunvalvojaa)
 • ies network (67 000 edunvalvojaa)
 • esae (220 edunvalvojaa)
 • noss (1 200 edunvalvojaa)
 • Ass. Promozione Imprese Italiane (3 200 edunvalvojaa)
 • fareambiente (100 000 edunvalvojaa)
 • Autismo Abruzzo (150 edunvalvojaa)
 • altre (30 000 edunvalvojaa)
 • AGR open (2 000 edunvalvojaa)
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • BELGIA
 • BULGARIA
 • ESPANJA
 • IRLANTI
 • ITALIA
 • KREIKKA
 • KROATIA
 • MALTA
 • PORTUGALI
 • PUOLA
 • RANSKA
 • ROMANIA
 • RUOTSI
 • SLOVENIA
 • UNKARI
 • YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

 • ARABIEMIIRIKUNNAT
 • ARMENIA
 • BENIN
 • BOSNIA JA HERTSEGOVINA
 • BRASILIA
 • CHILE
 • ENTINEN JUGOSLAVIAN TASAVALTA MAKEDONIA
 • ETELÄ-KOREA
 • GABON
 • GHANA
 • INTIA
 • IRAK
 • ISRAEL
 • JAPANI
 • KANADA
 • KOLUMBIA
 • KONGON DEMOKRAATTINEN TASAVALTA
 • LIBYA
 • MOLDOVA
 • MONTENEGRO
 • NORSUNLUURANNIKKO
 • POHJOIS-KOREA
 • SENEGAL
 • SERBIA
 • SVEITSI
 • TUNISIA
 • TURKKI
 • UKRAINA
 • VENÄJÄ
 • YHDYSVALLAT
Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
C&P Network
IES NETWORK
EUROCHAMBRE
MPE
EU
NOSS
EC
maieet
federfauna
fareambiente
posidone
EUTEAM network
AGR

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 06/2013
Kokonaisbudjetti: 50 000
josta julkista rahoitusta: 20 000
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat: 0
- Avustukset: 20 000
- kansallisista rahoituslähteistä: 0
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä: 0
muista rahoituslähteistä: 30 000
- lahjoitukset ja avustukset: 0
- jäsenmaksut: 30 000
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 50000  € - < 100000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.