Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Croatian Chamber of Economy

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 17132036322-34
Data Reġistrazzjoni: 28/07/2011 13:52:08

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 02/07/2014 15:01:36
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 02/07/2014 15:01:36


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Croatian Chamber of Economy
Akronimu: HGK
Statut legali: non for profit association
Websajt: http://www.hgk.hr

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Luka Burilović
Kariga: President

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Domagoj Juričić
Kariga: ‎Vice President for Economy, International and EU Affairs

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 2 Rooseveltov trg 
Zagreb 10000
IL-KROAZJA
Numru tat-telefon: (+385) 14561555
Numru tal-faks: (+385) 14828380
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: The Croatian Chamber of Economy is an independent professional and business organisation of all legal entities engaging in business. It was established in 1852, organised in European tradition and on the so-called continental model of Austrian and German chambers with compulsory membership. Every company registered with the Commercial Court is a member of the Chamber.
The Croatian Chamber of Economy consists of the Headquarters in Zagreb and 20 county chambers. Among these, the Zagreb Chamber represents both the City of Zagreb and Zagreb County. Functionally, the CCE consists of 8 departments dealing with the respective branch of the economy, and it also includes 40 professional associations, 87 groups and 19 affiliations. Apart from this, within the CCE act five business centres, Permanent Arbitration Court, Conciliation Centre, Court of Honour and CCE Office for Areas of Special State Concern.
The Croatian Chamber of Economy is run by the Assembly, Management and Supervisory Boards, President, who is elected by the Assembly, and five Vice Presidents. The members of the Supervisory Board and Assembly are elected from among reputable business people. Together with the Chamber’s working bodies, they promote, represent and protect their members’ common interests before governmental authorities home and abroad.

Representative Office in Brussels established in 2000
with the main aim to provide support to the
Croatian business sector in the process of European integration.

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Representation

The representation of economic interests before economic policy makers is achieved in the form of written materials, opinions on the respective measures or bills, active participation in Government or ministry sessions, either as a member or upon invitation, mandatory position statements for parliamentary committees - primarily on economic, budgetary, financial, labor and social policy issues. This also includes providing parliamentary representatives with materials.

The CCE prepares materials on topical economic issues and refers them to relevant departments as joint proposals of the business community. The CCE also commissions studies, thus harnessing the professional and scientific communities for the benefit of the economy.

Promotion of the economy home and abroad

One of the most important tasks of the Chamber is the improvement of economic co-operation with foreign countries. This is achieved through various activities aimed at increasing the exchange of goods and services, and also at making improvements in all other forms of economic co-operation with business actors abroad.

The Chamber pays special attention to promotional activities through which the Croatian economy is represented in the respective country. Specifically, it informs business partners about the laws and regulations of the Republic of Croatia, as well as about possibilities and facilities for investment. The Chamber organizes visits for numerous foreign business representatives. It arranges meetings and concrete business co-operation with business partners abroad. It plays an important role in the promotion of export-oriented activities of the Croatian economy at well-known, leading fairs and shows abroad.

As the chief promoter and organizer of their participation at fairs and exhibitions, the Croatian Chamber of Economy supports its members both organizationally and financially in developing a successful marketing approach to the respective market. This is possible thanks to the CCE’s links with chambers and economic institutions around the world, which enables Croatian companies to establish successful contacts with counterparts in the respective country or region. These activities are carried out in co-operation with county chambers, professional associations and other institutions. The Chamber assists in Croatia’s efforts to follow liberalization trends in global trade in order to ensure fair competitive conditions for exports.

The Croatian Chamber of Economy participates in these processes actively and directly. Some of these activities include: Croatia’s membership to the WTO, which implies her further engagement in all activities related to trade liberalization, conclusion of the negotiating process and signing of the Accession Treaty to the EU, Croatia’s membership to CEFTA and free trade negotiations with other countries.

With regard to multilateral co-operation, special attention is paid to the EU as the most important foreign trade partner, because full membership of this European integration is the main strategic goal of the Republic of Croatia.
Improvements to the Single European Market, EU’s trade policy, customs rules and regulations and their direct effects on Croatian exports are systematically studied.

The CCE takes part in the practical implementation of the Agreement on Trade in Textiles between the Republic of Croatia and the EU. It also participates in a series of regional initiatives, such as Central European and Adriatic-Ionian Initiatives, Alps-Adria Working Community and others.

The international co-operation established through bi national chambers with Croatian emigrants (particularly in South America), for whom special information materials on investment possibilities and regulations are prepared, is also of great importance.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali
 • Ewropew
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 5
Informazzjoni Kumplimentari: Representative office of the Croatian Chamber of Economy in Brussels has a staff of 5 persons of which 3 are permanent staff and 2 are staggers - employees of the CCE spending 6 months in the Brussels office on a trainership programme.

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Dragica Martinovic 26/11/2013 21/11/2014
Lahorka Ropac 14/12/2013 12/12/2014

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Main activities of the Brussels Office are:
- informing our members about requirements and rules of the EU single market and on EU policy developments;
- representing interests of Croatian companies;
- providing information on EU-funding and programmes,open calls and partner search,
- promotion of Croatian economic sectors in Brussels,
- organization of study visits to Brussels,
- organization of conferences, workshops and seminars,
- networking with EU interest groups and European associations,
- strengthening the voice and position of the Croatian Chamber of Economy in Brussels.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Affarijiet Interni
 • Agrikoltura u Żvilupp Rurali
 • Ambjent
 • Awdjoviżiv u mezzi ta’ xandir
 • Azzjoni għall-Klima
 • Baġit
 • Dwana
 • Edukazzjoni
 • Enerġija
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Konsumaturi
 • Kultura
 • Kummerċ
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Politika estera u ta' sigurtà
 • Politika reġjonali
 • Relazzjonijiet esterni
 • Riċerka u teknoloġija
 • Saħħa pubblika
 • Sajd u akkwakultura
 • Sikurezza tal-ikel
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni
 • Tkabbir
 • Trasport
 • Żgħażagħ
 • Żvilupp

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
The Croatian Chamber of Economy is a member of many European
umbrella professional associations and networks which represent their interests with EU institutions. Membership in these associations also contributes to the exchange of information and facilitates partnerships
between members.
Associations:
EUROCHAMBRES - Association of European Chambers of Commerce and Industry
EUROCOMMERCE - Wholesale and retail sector
EURATEX - European Apparel and Textile Association
MEDISAMAK - Association of Fisheries Organizations in the Mediterranean
EMEC - European Marine Equipment Council
PLASTICS EUROPE - Association of Plastics Manufacturers
CEFIC - European Chemical Industry Council
EUPC - European Plastics Converters
FEAP - Federation of European Aquaculture Producers
TII - Technology Innovation Information
EWEA - European Wind Energy Association
EURELECTRIC - Union of Electricity Industry
EBC – European Brewery Convention

Networks:
CBN - Croatian Business Network
NIROC - Network of Interest Representation Offices of New Member States and Candidate Countries
KEN - Knowledge Economy Network
EWN - Eurochambres Business Network

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2010 - 12/2010
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 100000  € et < 150000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.