Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Fédération de la Vente Directe

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 17127752485-85
Data Reġistrazzjoni: 09/10/2009 16:26:11

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 02/10/2014 08:42:24
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 02/10/2014 08:42:24


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Fédération de la Vente Directe
Akronimu: FVD
Statut legali: Association française loi de 1901
Websajt: http://www.fvd.fr

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  JACQUES COSNEFROY
Kariga: Délégué Général

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Yann Bédard
Kariga: Responsable du Service Juridique

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 100 avenue du Président Kennedy 
PARIS 75016
FRANZA
Numru tat-telefon: (+0033) 142157777
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Notamment faciliter le développement, en France comme au sein du marché intérieur ou à l'étranger, des entreprises de Vente Directe (vente hors établissements commerciaux) membres de la Fédération (en termes de clientèle et d’emplois) ; et améliorer l'effectivité des droits des consommateurs achetant par ce canal de distribution, y compris en développant les possibilités d'achat transfrontière ou auprès d'entreprises s'implantant dans les différents pays membres.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 6
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Cet objet est identique aux "objectifs et missions" de l'association décrits ci-dessus.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Ambjent
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Konsumaturi
 • Kummerċ
 • Suq Intern

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
La Fédération de la Vente Directe est membre du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), de la World fédération of direct selling associations (WFDSA), de la Federation of european Direct Selling Associations (SELDIA).

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.