Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Seldia - The European Direct Selling Association

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 1710335466-15
Data Reġistrazzjoni: 03/10/2008 15:05:16

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 20/09/2013 09:18:45
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 20/09/2013 09:18:45


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Seldia - The European Direct Selling Association
Akronimu: Seldia
Statut legali: a.i.s.b.l. under Belgian law
Websajt: http://www.seldia.eu

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Maurits Bruggink
Kariga: Executive Director

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Daniel Gerber
Kariga: EU Senior Advisor

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 14 Avenue de Tervuren 
Brussels 1040
IL-BELĠJU
Numru tat-telefon: (+32) 02 736 10 14
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Fax number: +32-2-736.34.97

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Seldia shall represent and promote, at European level, the interests of national Direct Selling Associations and their members engaged in direct selling.

This mission will be achieved, in particular:

o Maintaining contacts with relevant EU officials and with other relevant business organisations and consumer interest groups in Brussels;

o Lobbying EU officials in defence of its members’ interests with regard to any European legislative development that presents, as indicated by its members, any threat to the efficient operation of their direct selling businesses;

o In consultation with its members, determining and advocating new EU legislation in the interests of the efficient operation of pan European direct selling businesses;

o Promoting the economic and consumer benefits of the direct selling channel;

o Promoting a proper understanding of the way in which direct selling businesses are organised;

o Setting high standards, through a European code, for acceptable practices in selling methods and the treatment of direct sellers;

o Disseminating to its members, legislative and other information of use in the efficient operation of its member associations.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 3
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Daniel Gerber Corredera 14/03/2014 12/03/2015
Maurits Engelbert BRUGGINK 03/09/2013 30/08/2014

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


See "goals / remit" above

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Interni
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Konsumaturi
 • Sikurezza tal-ikel
 • Suq Intern

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Seldia is assocationed with:

World Federation of Direct Selling Associations (http://www.wfdsa.org)

EuroCommerce (http://www.eurocommerce.be)

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 09/2010 - 09/2011
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: 45,000 €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

Seldia is exclusively financed by the membership fees of its members. This is the only source of income.

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.