Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Istituto Tethys

Inschrijvingsnummer in het register 17096585236-22
Inschrijvingsdatum: 6-2-11 17:54:20

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 12-1-14 9:48:45
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 12-1-14 9:48:45


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Istituto Tethys
Acroniem: Tethys
Rechtsvorm: non-profit research organisation
Website: http://www.tethys.org

Categorie

Categorie IV - Denktanks, universitaire en onderzoeksinstellingen
Meer specifiek: Denktanks en onderzoeksinstellingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Giuseppe Notarbartolo di Sciara
Functie: President

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Giuseppe Notarbartolo di Sciara
Functie: Presidente

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Viale G.B Gadio  2
20121 Milano
ITALIË
Telefoon: (+3902) 72001947
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: support marine conservation through scientific research
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal
 • Europees
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 10
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Direttiva Habitat, Direttiva per la Strategia Marina

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Milieu
 • Onderzoek en technologie
 • Visserij en aquacultuur

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 26
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • GRIEKENLAND
 • ITALIË
 • SPANJE
 • VERENIGD KONINKRIJK

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
partner di ACCOBAMS

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2012 - 12/2012
Totaalbudget: 350.712
waarvan gefinancierd door de overheid: 107.417
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies:
- nationale overheid: 75.744
- subnationale overheden: 31.673
waarvan uit andere bronnen: 243.295
- giften: 242.820
- contributies van de leden: 475
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: >= 300000  € en < 350000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.