Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Istituto Tethys

Identifikační číslo v rejstříku: 17096585236-22
Datum registrace: 6.2.11 17:54:20

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 12.1.14 9:48:45
Datum poslední roční aktualizace je 12.1.14 9:48:45


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Istituto Tethys
Zkratka: Tethys
Právní forma non-profit research organisation
Internetové stránky: http://www.tethys.org

Oddíly

Oddíl: IV – Expertní skupiny typu „think tank“, výzkumné a akademické instituce
Upřesnění: expertní skupiny typu „think tank“ a výzkumné instituce

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Giuseppe Notarbartolo di Sciara
Funkce: President

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Giuseppe Notarbartolo di Sciara
Funkce: Presidente

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Viale G.B Gadio  2
20121 Milano
ITÁLIE
Telefon: (+3902) 72001947
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: support marine conservation through scientific research
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 10
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Direttiva Habitat, Direttiva per la Strategia Marina

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Rybolov a akvakultura
 • Výzkum a technologie
 • Životní prostředí

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 26
Celkový počet členských organizací:
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • ITÁLIE
 • ŘECKO
 • ŠPANĚLSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
partner di ACCOBAMS

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Celkový rozpočet: 350 712
z toho veřejné financování: 107 417
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty:
- ze státních zdrojů: 75 744
- z místních či regionálních zdrojů: 31 673
z toho ostatní zdroje: 243 295
- dary: 242 820
- členské příspěvky: 475
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 300000  € a < 350000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.