Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Istituto Tethys

Identifikační číslo v rejstříku: 17096585236-22
Datum registrace: 06/02/2011 17:54:20

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 05/02/2015 17:46:56
Datum poslední roční aktualizace je: 05/02/2015 17:46:56
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 05/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Istituto Tethys

Tethys

non-profit research organisation

    Oddíl Registrace

IV - Expertní skupiny typu „think tank“, výzkumné a akademické instituce

expertní skupiny typu „think tank“ a výzkumné instituce

    Kontaktní údaje

Viale G.B Gadio, 2
20121 Milano
ITÁLIE

(+3902) 72001947

    Osoba s právní odpovědností

pan  Giuseppe Notarbartolo di Sciara

President

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Giuseppe Notarbartolo di Sciara

Presidente

    Cíle a úkoly

support marine conservation through scientific research

  • evropské
  • celosvětové
  • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Direttiva Habitat, Direttiva per la Strategia Marina

nessuna


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Direttiva Habitat, Direttiva per la Strategia Marina

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 4

4

1

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Rybolov a akvakultura
  • Výzkum a technologie
  • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

26

  • ITÁLIE
  • ŘECKO
  • ŠPANĚLSKO
  • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

partner di ACCOBAMS

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

397 934 €

165 111 €

 €

40 000 €

LIFE+

125 111 €

232 823 €

227 398 €

5 425 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.