Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Ordem dos Enfermeiros

Αριθμός μητρώου: 16882829269-03
ημερομηνία της εγγραφής: 02/08/2012 18:38:59

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 06/03/2015 18:48:29
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 06/03/2015 18:48:29
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 06/03/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Ordem dos Enfermeiros

OE

Associação Profissional de Direito Público

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Avenida Almirante Gago Coutinho, 75
1700-028 Lisboa
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

(+351) 218455230

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Germano Couto

Bastonário

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Bruno Noronha Gomes

Vice-Presidente

    Στόχοι και αποστολή

A Ordem dos Enfermeiros tem como desígnio fundamental promover a defesa da qualidade dos cuidados de Enfermagem prestados à população, bem como o desenvolvimento, a regulamentação e o controlo do exercício da profissão de enfermeiro, assegurando a observância das regras de ética e deontologia profissional.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

uu


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Participação nos debates relacionados com Saúde e Enfermagem. Atualmente, assumem particular relevância a reflexão em torno da directiva das qualificações profissionais e cuidados transfronteiriços.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

25%: 3

3

0,8

1

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανθρωπιστική βοήθεια
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Δημόσια υγεία
 • Διεύρυνση
 • Εκπαίδευση
 • Εμπόριο
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον

    Μέλη

European Federation of Nurses Associations (EFN)
International Council of Nurses (ICN)

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

>= 2.000.000 € και < 2.249.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.