Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

XBRL Europe

Identifikavimo numeris Registre: 16818933143-79
Registracijos data: 29/01/2010 11:49:44

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 10/02/2015 16:02:40
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 10/02/2015 16:02:40
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 10/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

XBRL Europe

XBRL Europe

Non Profit - AISBL

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Avenue d'Auderghem, 22-28
1040 Brussels
BELGIJA

(+32) 22213661

    Teisiškai atsakingas asmuo

Marc Hemmerling

Chair

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Gilles Maguet

Secretary General

    Tikslai ir uždaviniai

XBRL Europe is an international non profit organisation (association internationale sans but lucratif) based in Brussels, set up to foster European XBRL efforts and to implement common XBRL projects in Europe between its members and to liaise with European Authorities and organisations.
Members of XBRL Europe are XBRL Belgium, XBRL Denmark, XBRL Germany, XBRL France, XBRL Italy, XBRL Luxembourg, XBRL Netherlands, XBRL Spain, , XBRL Sweden, XBRL Finland, XBRL UK and XBRL International, as well as the European Federation of Financial Analyst Societies, , Bermuda Monetary Authority, Fujitsu Poland EMEA, Infogreffe, THEIA Partners, Ernst & Young EMEIA, Bank Al Maghrib (Central Bank of Morocco) and BR-AG Poznan, Atos International, IBM, UB Partners and AxiomSL.

Europos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Transparency directive
Data protection


 

Non

Non

Non

Non

Non

Réponses aux consultations de l'UE

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

25%: 1

1

0,2

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Įmonės
  • Informacinė visuomenė
  • Mokesčiai
  • Vidaus rinka

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

< 9 999  

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

Income come exclusively from membership fees

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.