Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą
  • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
  • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

XBRL Europe

Identifikavimo numeris Registre: 16818933143-79
Registracijos data: 10.1.29 11.49.44

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.2.1 18.22.21
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.1.30 17.13.08


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: XBRL Europe
Akronimas: XBRL Europe
Teisinis statusas: Non Profit - AISBL
Svetainė: http://www.xbrl.eu

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Marc Hemmerling
Pareigos: Chair

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Gilles Maguet
Pareigos: Secretary General

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Avenue d'Auderghem  22-28
1040 Brussels
BELGIJA
Telefono numeris: (+32) 22213661
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: The secretary of XBRL Europe is hold by the National Bank of Belgium

Contact : Camille Dümm (+32 2 221 25 52)
C/O Credit register unit
National Bank of Belgium
Berlaimont 14
1000 Brussels

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: XBRL Europe is an international non profit organisation (association internationale sans but lucratif) based in Brussels, set up to foster European XBRL efforts and to implement common XBRL projects in Europe between its members and to liaise with European Authorities and organisations.
Members of XBRL Europe are XBRL Belgium, XBRL Denmark, XBRL Germany, XBRL France, XBRL Italy, XBRL Luxembourg, XBRL Netherlands, XBRL Spain, , XBRL Sweden, XBRL UK and XBRL International, as well as the European Federation of Financial Analyst Societies, Deloitte Innovation BV, Bermuda Monetary Authority, Fujitsu Poland EMEA, Infogreffe, THEIA Partners, Ernst & Young EMEIA, Bank Al Maghrib (Central Bank of Morocco) and BR-AG Poznan, Atos International, UB Partners and AxiomSL.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
  • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 4
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Réponses aux consultations de l'UE

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
  • Įmonės
  • Informacinė visuomenė
  • Mokesčiai
  • Vidaus rinka

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 5 000 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.