Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst
  • Vælg høj kontrast
  • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

XBRL Europe

Identifikationsnummer i registret: 16818933143-79
Registreringsdato: 29-01-10 11:49:44

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 01-02-14 18:22:21
Seneste årlige opdatering 30-01-14 17:13:08


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: XBRL Europe
Forkortelse: XBRL Europe
Retlig form: Non Profit - AISBL
Websted: http://www.xbrl.eu

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Brancheforeninger

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Marc Hemmerling
Stilling: Chair

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Gilles Maguet
Stilling: Secretary General

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Avenue d'Auderghem  22-28
1040 Brussels
BELGIEN
Telefonnr.: (+32) 22213661
Faxnummer: (+) 
Andre kontaktoplysninger: The secretary of XBRL Europe is hold by the National Bank of Belgium

Contact : Camille Dümm (+32 2 221 25 52)
C/O Credit register unit
National Bank of Belgium
Berlaimont 14
1000 Brussels

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: XBRL Europe is an international non profit organisation (association internationale sans but lucratif) based in Brussels, set up to foster European XBRL efforts and to implement common XBRL projects in Europe between its members and to liaise with European Authorities and organisations.
Members of XBRL Europe are XBRL Belgium, XBRL Denmark, XBRL Germany, XBRL France, XBRL Italy, XBRL Luxembourg, XBRL Netherlands, XBRL Spain, , XBRL Sweden, XBRL UK and XBRL International, as well as the European Federation of Financial Analyst Societies, Deloitte Innovation BV, Bermuda Monetary Authority, Fujitsu Poland EMEA, Infogreffe, THEIA Partners, Ernst & Young EMEIA, Bank Al Maghrib (Central Bank of Morocco) and BR-AG Poznan, Atos International, UB Partners and AxiomSL.
Organisationen har interesser på:
  • europæisk plan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 4
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


Réponses aux consultations de l'UE

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
  • Det indre marked
  • Erhverv
  • Informationssamfundet
  • Skat

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2013 - 12/2013
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: < 50000  €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 5.000 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.