Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Deutscher Feuerwehrverband

Tunnusnumber registris: 1672859319-47
Registreerimise kuupäev: 21.08.08 9:54:41

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 25.07.14 8:11:44
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 25.07.14 8:11:44


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Deutscher Feuerwehrverband
Akronüüm: DFV
Õiguslik vorm: e.V.
Veebisait: http://www.dfv.org

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Sönke Jacobs
Ametikoht: Geschäftsführer

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Rudolf Römer
Ametikoht: Stv. Geschäftsführer

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 25 Reinhardtstr. 
10117 Berlin
SAKSAMAA
Telefoninumber: (+49) 30 28 88 48 840
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: Vertretung der deutschen Feuerwehren bei der EU
21, Rue Montoyer
1000 Brüssel
Belgien

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Der Deutscher Feuerwehrverband e.V.

Mehr als 1,3 Millionen Bürgerinnen und Bürger sind in Deutschlands Feuerwehren ehrenamtlich engagiert oder hauptamtlich beschäftigt. Sie bilden damit bundesweit die größte Organisation der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr. In mehr als 3,5 Millionen Einsätzen pro Jahr setzen sich die Frauen und Männer in den Freiwilligen Feuerwehren, Berufsfeuerwehren, Werk- und Betriebsfeuerwehren für die Sicherheit der Menschen ein – Tag und Nacht.

Der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) ist der Spitzenverband des deutschen Feuerwehrwesens. Seine Mission ist das Mitwirken an zukunftsfähigen Rahmenbedingungen, um ein verlässliches System schneller und kompetenter Hilfe in Deutschland zu sichern. Dafür bildet der DFV als nationaler Dachverband das Netzwerk, in dem er die Kompetenzen seiner Mitglieder bündelt und kommuniziert. Der Deutsche Feuerwehrverband vertritt ihre Interessen auf nationaler und internationaler Ebene, insbesondere auch in der Europäischen Union.

Er unterstützt den abwehrenden und vorbeugenden Gefahrenschutz, fördert den Brand-, Umwelt- und Katastrophenschutz, die technische Hilfe und den Rettungsdienst. Besondere Anliegen sind die Aus- und Fortbildung, die Betreuung und Förderung der Jugendarbeit, die Betätigung auf kulturellen und sozialen Gebieten, die Förderung der Brandschutzforschung, Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung sowie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


EU-Gemeinschaftsverfahren

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Humanitaarabi
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Rahvatervis
 • Siseasjade
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Välis- ja julgeolekupoliitika

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 1 300 000
Liikmesorganisatsioonide arv: 0
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • SAKSAMAA

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Weltfeuerwehrverband CTIF (www.ctif.org)
Europäische Bewegung Deutschland

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2009 - 12/2009
Üldeelarve: 1 050 000
millest avalik rahastamine: 50 000
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused:
- riiklikust rahastust: 50 000
- piirkondlikust/kohalikust rahastust:
millest muud rahastusallikad: 1 000 000
- annetused: 500 000
- liikmemaksud: 500 000
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.