Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

Alonso & Asociados

Identifikacijska številka v Registru: 16699959051-14
Datum registracije: 27/06/2012 11:06:28

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 05/02/2015 17:50:05
Datum zadnje letne spremembe: 05/02/2015 17:50:05
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 05/02/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Alonso & Asociados

S.L

    Oddelek registracije

I - Poklicne svetovalne službe/odvetniške pisarne/samozaposleni svetovalci

Poklicne svetovalne službe

    Kontaktni podatki

Serrano 3, 5 Izquierda
28001 Madrid
ŠPANIJA

(+34) 91 781 97 42

Avenue des Arts 10-11 bte 10
1210 Brussels
BELGIJA

(+32) 22307042

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Emiliano Alonso

Director

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Emiliano Alonso

Director

    Cilji in naloge

International Consultancy specialised in EU law, Belgian law and EU public affairs. With 25 years of presence in Brussels, the company advises/represents the interests of large companies and associations from Europe, Brazil, China, Russia, Canada, India operating in different sectors: food, energy, transport and building products. The company concentrates its activity in the EU institutions and UN Organizations based in Geneva.

svetovni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

All EU initiatives, policies and legislative files related transport, energy, agro-food and construction materials


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Contacting members or officials of the EU institutions, preparing, circulating and communicating letters, information material or argumentation and position papers, organising events, meetings or promotional activities, participation in formal consultations on legislative proposals and other open
consultations.

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

100%: 3  

3

3

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ime Priimek Začetni datum Končni datum
Emiliano Alonso 21/01/2015 19/01/2016
Enrique Arrieta 23/01/2015 20/01/2016
Jaime Rodriguez Medal 23/01/2015 20/01/2016

    Interesna področja

 • Carina
 • Energetika
 • Informacijska družba
 • Javno zdravje
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Konkurenca
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Podnebni ukrepi
 • Potrošniki
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Promet
 • Raziskave in tehnologija
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Trgovina
 • Varnost živil
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve
 • Zunanji odnosi

    Članstvo in povezanost z mrežami

    Finančni podatki

12/2013  -  12/2014

>= 10.000 € in < 24.999 €

>= 100.000 € in < 499.999 €

 • OFICEMEN

 • CFG
 • TU
 • EUPAVE
 • BBS
 • Oficemen
 • ABPA

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.