Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Alonso & Asociados

Identifikacijska številka v Registru: 16699959051-14
Datum registracije: 27.6.12 11:06:28

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 2.6.14 9:44:32
Datum zadnje letne spremembe: 2.6.14 9:44:32


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Alonso & Asociados
Kratica:
Pravni status: S.L
Spletna stran: http://www.alonsoasociados.com

Oddelki

Oddelek: I. – Poklicne svetovalne službe/odvetniške pisarne/samozaposleni svetovalci
natančneje: Poklicne svetovalne službe

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Emiliano Alonso
Položaj: Director

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Emiliano Alonso
Položaj: Director

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Paseo de Extremadura  72
28001 Madrid
ŠPANIJA
Telefon: (+34) 91 781 97 42
Telefaks: (+34) 91 431 37 07
Drugi podatki: STREET: Av. des Arts 10-11
P.O.box: bte.10
POST CODE: 1210
TOWN: Brussels
COUNTRY: Belgium
TELEPHONE NUMBER:+02 230 70 42
FAX NUMBER: +02 231 08 22

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: International Consultancy specialised in EU law, Belgian law and EU public affairs. With 25 years of presence in Brussels, the company advises/represents the interests of large companies and associations from Europe, Brazil, China, Russia, Canada, India operating in different sectors: food, energy, transport and building products. The company concentrates its activity in the EU institutions and UN Organizations based in Geneva.
Organizacija zastopa interese na ravni:
 • svetovni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 4
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Contacting members or officials of the EU institutions, preparing, circulating and communicating letters, information material or argumentation and position papers, organising
events, meetings or promotional activities, participation in formal consultations on legislative proposals and other open
consultations.

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Carina
 • Energetika
 • Informacijska družba
 • Javno zdravje
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Konkurenca
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Podnebni ukrepi
 • Potrošniki
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Promet
 • Raziskave in tehnologija
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Trgovina
 • Varnost živil
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve
 • Zunanji odnosi

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.

Finančni podatki

Finančno leto: 12/2012 - 12/2013
Promet, ki ga je organizacija ustvarila z zastopanjem interesov strank pri evropskih institucijah:
>= 50000  € in < 100000  €

Stranke s prometom, ki je manjši od 50000 €.
 • FENEBUS
 • TU
 • EUPAVE


Stranke s prometom, ki je večji ali enak 50000 € ter manjši od 100000 €.
 • OFICEMEN

Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.