Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Alonso & Asociados

Identifikavimo numeris Registre: 16699959051-14
Registracijos data: 27/06/2012 11:06:28

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 05/02/2015 17:50:05
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 05/02/2015 17:50:05
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 05/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Alonso & Asociados

S.L

    Registracijos kategorija

I - Profesionalų konsultacijų kontoros, advokatų kontoros, savarankiškai dirbantys konsultantai

Profesionalų konsultacijų kontoros

    Kontaktinė informacija

Serrano 3, 5 Izquierda
28001 Madrid
ISPANIJA

(+34) 91 781 97 42

Avenue des Arts 10-11 bte 10
1210 Brussels
BELGIJA

(+32) 22307042

    Teisiškai atsakingas asmuo

Emiliano Alonso

Director

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Emiliano Alonso

Director

    Tikslai ir uždaviniai

International Consultancy specialised in EU law, Belgian law and EU public affairs. With 25 years of presence in Brussels, the company advises/represents the interests of large companies and associations from Europe, Brazil, China, Russia, Canada, India operating in different sectors: food, energy, transport and building products. The company concentrates its activity in the EU institutions and UN Organizations based in Geneva.

pasaulinio

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

All EU initiatives, policies and legislative files related transport, energy, agro-food and construction materials


 

Non

Non

Non

Non

Non

Contacting members or officials of the EU institutions, preparing, circulating and communicating letters, information material or argumentation and position papers, organising events, meetings or promotional activities, participation in formal consultations on legislative proposals and other open
consultations.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 3  

3

3

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Jaime Rodriguez Medal 23/01/2015 20/01/2016
Emiliano Alonso 21/01/2015 19/01/2016

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Energetika
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Klimato politika
 • Konkurencija
 • Maisto sauga
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

    Finansiniai duomenys

12/2013  -  12/2014

>= 10 000 € ir < 24 999 €

>= 100 000 € ir < 499 999 €

 • OFICEMEN

 • CFG
 • TU
 • EUPAVE
 • BBS
 • Oficemen
 • ABPA

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.