Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Standard Chartered Bank

Inschrijvingsnummer in het register 16595501800-80
Inschrijvingsdatum: 4-6-09 17:46:39

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 8-5-13 11:30:28
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 8-5-13 11:30:28


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Standard Chartered Bank
Acroniem:
Rechtsvorm: Company incorporated by Royal Charter
Website: http://www.standardchartered.com

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Ondernemingen & groepen ondernemingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Sands Peter
Functie: Group Chief Executive

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Robert Harding
Functie: Head of Public Affairs, Europe

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Basinghall Avenue  1
EC2V 5DD London
VERENIGD KONINKRIJK
Telefoon: (+44207) 8856000
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: please refer to our website: www.standardchartered.com
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal
 • Europees
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 1
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


The formulation of policy and legislation concerning the financial services industry, in the fields of regulation and trade negotiations with non-EU markets

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Algemene en bestuurszaken
 • Belastingen
 • Buitenlandse betrekkingen
 • Economische en financiële zaken
 • Handel
 • Interne markt

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
Standard Chartered Bank is a corporate member of a number of associations, such as the British Bankers' Association, the Association for Financial Markets in Europe, the European Services Forum and Eurofi.

Financiële gegevens

Boekjaar: 04/2011 - 03/2012
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: >= 150000  € en < 200000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:

The range represents a combination of salary component, travel costs and membership of industry associations.

Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.