Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs

Identifikacijska številka v Registru: 16594485255-17
Datum registracije: 08/02/2011 15:01:57

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 11/03/2015 17:59:57
Datum zadnje letne spremembe: 11/03/2015 17:59:57
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 11/03/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs

NVvTO

Vereniging

    Oddelek registracije

III - Nevladne organizacije

Nevladne organizacije, forumi, mreže in podobno

    Kontaktni podatki

Baksteen, 14
Poštni predal: 103
6580 AC Malden
NIZOZEMSKA

(+31) 0681951668

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Marloes Gelsing

Secretaris

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Marloes Gelsing

Secretaris

    Cilji in naloge

De NEderlandse Vereniging voor Thuisonderwijs heeft ten doel:
a. thuisonderwijzende ouders en thuisonderwezen jongeren,- ongeacht religie, levensbeschouwing, land van herkomst, etnische identiteit, beroep, pedagogische visie, staat van gezondheid en/of invaliditeit van ouder of kind gelegenheid te geven tot vereniging;
b. belangen van thuisonderwijzende ouders en thuisonderwezen leerlingen te behartigen; en
c. thuisonderwijzende ouders te ondersteunen voor zover mogelijk.
3. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. thuisonderwijzende ouders te ondersteunen met onder andere het verstrekken van informatie en het organiseren van bijeenkomsten;
b. in communicatie te treden met derden over thuisonderwijs en alles wat daarmee te maken heeft; en
c. voorts al hetgeen verrichten dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt en/of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

nacionalni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

Beleid en wetgeving op het gebied van onderwijs, leerplicht en mensenrechten


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Verstrekken van informatie over thuisonderwijs en relevante wetgeving door middel van persoonlijk contact (telefonisch, per e-mail, lezingen)

Juridisch advies en support op vrijwillige, peer-to-peer basis.

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

25%: 2

2

0,5

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

  • Izobraževanje
  • Pravosodje in temeljnih pravic

    Članstvo in povezanost z mrežami

200

  • BELGIJA
  • NIZOZEMSKA

    Finančni podatki

01/2014  -  01/2015

< 9.999 €

3.000 €

0 €

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

0 €

0 €

3.000 €

0 €

3.000 €

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.