Navigacijska pot

Dodatna orodja

  • Natisni
  • Pomanjšaj besedilo
  • Povečaj besedilo
  • Različica z močnim kontrastom
  • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs

Identifikacijska številka v Registru: 16594485255-17
Datum registracije: 8.2.11 15:01:57

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 27.1.14 14:50:16
Datum zadnje letne spremembe: 27.1.14 14:50:16


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs
Kratica: NVvTO
Pravni status: vereniging
Spletna stran: http://www.thuisonderwijs.nl

Oddelki

Oddelek: III. – Nevladne organizacije
natančneje: Nevladne organizacije, forumi, mreže in podobno

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Peter van Zuidam
Položaj: secretaris

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Peter van Zuidam
Položaj: secretaris

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Donaustraat  158
8226 LC Lelystad
NIZOZEMSKA
Telefon: (+31) 0320258461
Telefaks: (+31) 848377301
Drugi podatki:

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: De NEderlandse Vereniging voor Thuisonderwijs heeft ten doel:
a. thuisonderwijzende ouders en thuisonderwezen jongeren,- ongeacht religie, levensbeschouwing, land van herkomst, etnische identiteit, beroep, pedagogische visie, staat van gezondheid en/of invaliditeit van ouder of kind gelegenheid te geven tot vereniging;
b. belangen van thuisonderwijzende ouders en thuisonderwezen leerlingen te behartigen; en
c. thuisonderwijzende ouders te ondersteunen voor zover mogelijk.
3. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. thuisonderwijzende ouders te ondersteunen met onder andere het verstrekken van informatie en het organiseren van bijeenkomsten;
b. in communicatie te treden met derden over thuisonderwijs en alles wat daarmee te maken heeft; en
c. voorts al hetgeen verrichten dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt en/of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Interesi organizacije so na ravni:
  • nacionalni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 2
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Verstrekken van informatie over thuisonderwijs en relevante wetgeving door middel van persoonlijk contact (telefonisch, per e-mail, lezingen)

Juridisch advies en support op vrijwillige, peer-to-peer basis.

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
  • Izobraževanje

Sestava

Število včlanjenih „fizičnih oseb“ skupaj: 140
Število včlanjenih organizacij:
Včlanjene organizacije (Število članov) :
Organizacija ima člane oziroma je zastopana v naslednjih državah:
  • BELGIJA
  • NIZOZEMSKA

Dodatne informacije:

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2011 - 01/2012
Skupni proračun: 1.000
pri čemer so javna finančna sredstva: 0
- iz evropskega vira:
- Javno naročilo: 0
- Subvencije: 0
- iz nacionalnega vira: 0
- iz regionalnega/lokalnega vira: 0
pri čemer so drugi viri: 1.000
- donacije: 0
- prispevki članov: 1.000
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: < 50000  €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.

Organizacija je izjavila, da upošteva tudi naslednji kodeks ravnanja:
Peter J. van Zuidam