Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs

Identifikacijska številka v Registru: 16594485255-17
Datum registracije: 08/02/2011 15:01:57

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 26/01/2015 21:00:47
Datum zadnje letne spremembe: 26/01/2015 21:00:47

Ta zapis je v obliki prejšnjega registra. Ko bo subjekt naslednjič posodabljal podatke, bo oblika spremenjena.
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 27/04/2015

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs

NVvTO

Vereniging

    Oddelek registracije

III. – Nevladne organizacije

Nevladne organizacije, forumi, mreže in podobno

    Kontaktni podatki

Baksteen, 14
Poštni predal: 103
6580 AC Malden
NIZOZEMSKA

(+31) 0681951668

(+31) 

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Marloes Gelsing

Secretaris

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Marloes Gelsing

Secretaris

    Cilji in naloge

De NEderlandse Vereniging voor Thuisonderwijs heeft ten doel:
a. thuisonderwijzende ouders en thuisonderwezen jongeren,- ongeacht religie, levensbeschouwing, land van herkomst, etnische identiteit, beroep, pedagogische visie, staat van gezondheid en/of invaliditeit van ouder of kind gelegenheid te geven tot vereniging;
b. belangen van thuisonderwijzende ouders en thuisonderwezen leerlingen te behartigen; en
c. thuisonderwijzende ouders te ondersteunen voor zover mogelijk.
3. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. thuisonderwijzende ouders te ondersteunen met onder andere het verstrekken van informatie en het organiseren van bijeenkomsten;
b. in communicatie te treden met derden over thuisonderwijs en alles wat daarmee te maken heeft; en
c. voorts al hetgeen verrichten dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt en/of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

nacionalni

    Dejavnosti

Verstrekken van informatie over thuisonderwijs en relevante wetgeving door middel van persoonlijk contact (telefonisch, per e-mail, lezingen)

Juridisch advies en support op vrijwillige, peer-to-peer basis.

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

2

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

  • Izobraževanje

    Članstvo in povezanost z mrežami

200

  • BELGIJA
  • NIZOZEMSKA

    Finančni podatki

01/2014  -  01/2015

2.000 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

2.000 €

0 €

2.000 €

< 50.000  €

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.

Organizacija je izjavila, da upošteva tudi naslednji kodeks ravnanja:
M. Gelsing