Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs

Identitātes numurs Reģistrā: 16594485255-17
Reģistrācijas datums: 08/02/2011 15:01:57

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 11/03/2015 17:59:57
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 11/03/2015 17:59:57
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 11/03/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs

NVvTO

Vereniging

    Reģistra nodaļa

III - Nevalstiskās organizācijas

Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

    Kontaktinformācija

Baksteen, 14
Pastkastīte: 103
Malden 6580 AC
NĪDERLANDE

(+31) 0681951668

    Juridiski atbildīgā persona

Cienījamā  Marloes Gelsing

Secretaris

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Cienījamā  Marloes Gelsing

Secretaris

    Mērķi un uzdevumi

De NEderlandse Vereniging voor Thuisonderwijs heeft ten doel:
a. thuisonderwijzende ouders en thuisonderwezen jongeren,- ongeacht religie, levensbeschouwing, land van herkomst, etnische identiteit, beroep, pedagogische visie, staat van gezondheid en/of invaliditeit van ouder of kind gelegenheid te geven tot vereniging;
b. belangen van thuisonderwijzende ouders en thuisonderwezen leerlingen te behartigen; en
c. thuisonderwijzende ouders te ondersteunen voor zover mogelijk.
3. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. thuisonderwijzende ouders te ondersteunen met onder andere het verstrekken van informatie en het organiseren van bijeenkomsten;
b. in communicatie te treden met derden over thuisonderwijs en alles wat daarmee te maken heeft; en
c. voorts al hetgeen verrichten dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt en/of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

valsts līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

Beleid en wetgeving op het gebied van onderwijs, leerplicht en mensenrechten


 

Verstrekken van informatie over thuisonderwijs en relevante wetgeving door middel van persoonlijk contact (telefonisch, per e-mail, lezingen)

Juridisch advies en support op vrijwillige, peer-to-peer basis.

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

25%: 2

2

0,5

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

  • Izglītība
  • Tieslietu un pamattiesības

    Dalība organizācijās

200

  • BEĻĢIJA
  • NĪDERLANDE

    Finansiālie dati

01/2014  -  01/2015

< 9 999 €

3 000 €

0 €

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

0 €

0 €

3 000 €

0 €

3 000 €

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.