Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo
  • Zobrazit s maximálním kontrastem
  • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs

Identifikační číslo v rejstříku: 16594485255-17
Datum registrace: 8.2.11 15:01:57

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 27.1.14 14:50:16
Datum poslední roční aktualizace je 27.1.14 14:50:16


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs
Zkratka: NVvTO
Právní forma vereniging
Internetové stránky: http://www.thuisonderwijs.nl

Oddíly

Oddíl: III – Nevládní organizace
Upřesnění: nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Peter van Zuidam
Funkce: secretaris

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Peter van Zuidam
Funkce: secretaris

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Donaustraat  158
8226 LC Lelystad
NIZOZEMSKO
Telefon: (+31) 0320258461
Číslo faxu: (+31) 848377301
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: De NEderlandse Vereniging voor Thuisonderwijs heeft ten doel:
a. thuisonderwijzende ouders en thuisonderwezen jongeren,- ongeacht religie, levensbeschouwing, land van herkomst, etnische identiteit, beroep, pedagogische visie, staat van gezondheid en/of invaliditeit van ouder of kind gelegenheid te geven tot vereniging;
b. belangen van thuisonderwijzende ouders en thuisonderwezen leerlingen te behartigen; en
c. thuisonderwijzende ouders te ondersteunen voor zover mogelijk.
3. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. thuisonderwijzende ouders te ondersteunen met onder andere het verstrekken van informatie en het organiseren van bijeenkomsten;
b. in communicatie te treden met derden over thuisonderwijs en alles wat daarmee te maken heeft; en
c. voorts al hetgeen verrichten dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt en/of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
  • celostátní

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 2
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Verstrekken van informatie over thuisonderwijs en relevante wetgeving door middel van persoonlijk contact (telefonisch, per e-mail, lezingen)

Juridisch advies en support op vrijwillige, peer-to-peer basis.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
  • Vzdělávání

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 140
Celkový počet členských organizací:
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
  • BELGIE
  • NIZOZEMSKO

Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2011 - 01/2012
Celkový rozpočet: 1 000
z toho veřejné financování: 0
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky: 0
- Granty: 0
- ze státních zdrojů: 0
- z místních či regionálních zdrojů: 0
z toho ostatní zdroje: 1 000
- dary: 0
- členské příspěvky: 1 000
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
Peter J. van Zuidam