Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Verband öffentlicher Wirtschaft

Αριθμός μητρώου: 16441688074-96
ημερομηνία της εγγραφής: 14/02/2012 16:26:44

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 10/02/2015 11:36:52
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 10/02/2015 11:36:52
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 10/02/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Verband öffentlicher Wirtschaft

vöwg

verein

    Τμήμα εγγραφής

VI - Οργανώσεις που εκπροσωπούν τοπικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές, λοιποί δημόσιοι ή μικτοί φορείς κλπ.

Περιφερειακές δομές

    Στοιχεία επικοινωνίας

stadiongasse, 6-8
1010 wien
ΑΥΣΤΡΙΑ

(+431) 4082204

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κυρία  heidrun maier

generalsekretärin

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  heidrun maier

generalsekretärin

    Στόχοι και αποστολή

Absicherung der DAWI, unterstützung der kommunalen Unternehmen

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Vergaberecht, Beihilfenrecht, Energieunion, TTIP

wissenschaftliche Studien


 

Der VÖWG ist die österreichische Sektion des CEEP

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Binnenmarkt: Konzessionen, Beihilfen und Vergaberecht.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

25%: 1

1

0,2

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Δράση για το κλίμα
 • Εκπαίδευση
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Επιχειρήσεις
 • Εσωτερική αγορά
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Φορολογία

    Μέλη

5

www.ceep.eu

 • ΑΥΣΤΡΙΑ

ceep, ciriec, cedec

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

298.000 €

60.000 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

60.000 €

238.000 €

238.000 €

Mitgliedsbeiträge

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.