Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst
  • Włącz duży kontrast
  • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Genworth Financial

Numer identyfikacyjny w rejestrze 16395644678-94
Data rejestracji: 10-12-06 10:37:26

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 13-11-11 10:33:29
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 13-11-11 10:33:29


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Genworth Financial
Nazwa skrócona:
Status prawny: PLC
Strona internetowa: http://www.genworth.com

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Przedsiębiorstwa i grupy

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  James Rember
Pełniona funkcja: General Counsel Europe

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Jurgen Boltz
Pełniona funkcja: Senior Government Relations Manager

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Chiswick High Road Building 11 566
W4 5XR London
WIELKA BRYTANIA
Numer telefonu: (+44) 380 3000
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Genworth Financial is a leading financial security company serving the lifestyle protection, retirement income, investment and mortgage insurance needs of more than 15 million customers, with operations in 25 countries. Its European Headquarters is in Chiswick, West London.

In Europe, Genworth focuses on two product lines - Lifestyle Protection insurance for individual consumers and Mortgage Insurance for lenders. The products play a valuable role in providing long-term stability for borrowers and lenders and expanding sustainable homeownership. They also help people protect their financial commitments in case of unforeseen life events such as accident, sickness and involuntary unemployment.

Genworth has embedded the UK FSA's principles of Treating Customers Fairly into all aspects of our business. We believe in providing customer choice and customer service. We are committed to transparency and furthering consumer education. We also believe in playing by the rules and strongly endorse any regulation that eradicates mis-selling.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
  • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 0,6
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Insurance legislation

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
  • konsumenci
  • rynek wewnętrzny
  • sprawy gospodarcze i finansowe

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
Eurofinas
Kangaroo Group (European Parliament)
FEDMA

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 11/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 40 000 €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.