Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Cablexperts

Id-nummer i registret: 16356985590-80
Registreringsdag: 2011-04-01 09:09:35

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-05-29 08:48:43
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-03-05 06:44:03


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Cablexperts
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): Einzelunternehmen
Webbplats: http://www.cablexperts.at

Sektioner

Sektion: I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
och närmare bestämt: Oberoende konsulter

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Kurt Streitenberger
Befattning: Eigentümer

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: kurt streitenberger
Befattning: eigentümer

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Peter Roseggerstrasse  21
3433 Köngstetten
ÖSTERRIKE
Telefon: (+43) 2273 7441
Fax: (+43) 2273 7441
Andra adressuppgifter: CESES (Confederation of European Senior Expert Services aisbl)
Boulevard du Souverain, 53, bte17
B-1160 Brussels, Belgium
Telephone: +32 2 219 7318
Telefax: +32 2 219 7078
e-mail: info@ceses.net
www.ceses.net


TVA: BE 440 143 141

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Beratung bei der Einführung neuer Technolgien im Bereich der Kabel und Drahtherstellung sowie Kunststoffverarbeitung
De intressen som organisationen företräder är:
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Active aging Aktivitäten im Rahmen ASEP (Österreich)und CESES (EU)

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Fiske och vattenbruk
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Idrott
 • Konkurrens
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Utbildning
 • Utveckling

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Mitglied bei ASEP - Austrian senior experts pool

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Omsättning med koppling till lobbyverksamhet som har utförts för kunders räkning vid EU:s institutioner:
< 50000  €

Kunder som genererar en omsättning som är lägre än 50000 €.
 • UNITEK Japan

Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

Weitgehend ehrenamtliche Tätigkeiten, nur Kostenersatz.

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.