Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Cablexperts

Tunnusnumber registris: 16356985590-80
Registreerimise kuupäev: 1.04.11 9:09:35

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 29.05.14 8:48:43
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 5.03.14 6:44:03


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Cablexperts
Akronüüm:
Õiguslik vorm: Einzelunternehmen
Veebisait: http://www.cablexperts.at

Jaod

Jagu: I – Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid
Täpsemalt: Füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Kurt Streitenberger
Ametikoht: Eigentümer

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: kurt streitenberger
Ametikoht: eigentümer

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 21 Peter Roseggerstrasse 
3433 Köngstetten
AUSTRIA
Telefoninumber: (+43) 2273 7441
Faks: (+43) 2273 7441
Muud kontaktandmed: CESES (Confederation of European Senior Expert Services aisbl)
Boulevard du Souverain, 53, bte17
B-1160 Brussels, Belgium
Telephone: +32 2 219 7318
Telefax: +32 2 219 7078
e-mail: info@ceses.net
www.ceses.net


TVA: BE 440 143 141

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Beratung bei der Einführung neuer Technolgien im Bereich der Kabel und Drahtherstellung sowie Kunststoffverarbeitung
Teie organisatsiooni esindatavad huvid on:
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Active aging Aktivitäten im Rahmen ASEP (Österreich)und CESES (EU)

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Sport
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Mitglied bei ASEP - Austrian senior experts pool

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Organisatsiooni käive, mis on seotud klientide huvide esindamisega ELi institutsioonides:
< 50000  €

Kliendid, kelle puhul käibe suurus on väiksem kui 50000 €.
 • UNITEK Japan

ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

Weitgehend ehrenamtliche Tätigkeiten, nur Kostenersatz.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.