Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Cablexperts

Tunnusnumber registris: 16356985590-80
Registreerimise kuupäev: 01/04/2011 09:09:35

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 10/02/2015 16:13:40
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 10/02/2015 16:13:40
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 10/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Cablexperts

Einzelunternehmen

    Jagu registris

IV - Mõttekojad, teadusasutused ja akadeemilised asutused

Mõttekojad ja teadusasutused

    Kontaktandmed

Peter Roseggerstrasse, 21
3433 Köngstetten
AUSTRIA

(+43) 2273 7441

    Juriidiliselt vastutav isik

Kurt Streitenberger

Eigentümer

    ELi asjade eest vastutav isik

kurt streitenberger

eigentümer

    Eesmärgid ja ülesanded

Beratung bei der Einführung neuer Technolgien im Bereich der Kabel und Drahtherstellung sowie Kunststoffverarbeitung

ülemaailmsed

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Alle geltenden Rechtsvorschriften.


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Active aging Aktivitäten im Rahmen ASEP (Österreich)und CESES (EU)

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 1  

1

1

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Arenguküsimused
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Sport
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused

    Liikmed ja liikmesus


 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • SAKSAMAA

Mitglied bei ASEP - Austrian senior experts pool

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

0 €

0 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

0 €

Weitgehend ehrenamtliche Tätigkeiten, nur Kostenersatz.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.