Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Landbrug & Fødevarer - Danish Agriculture and Food Council

Identifikavimo numeris Registre: 1634450483-86
Registracijos data: 08.10.9 08.55.21

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.9.15 09.01.25
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.9.15 09.01.25


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Landbrug & Fødevarer - Danish Agriculture and Food Council
Akronimas: DAFC
Teisinis statusas: Association
Svetainė: http://www.lf.dk

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Søren Gade
Pareigos: Director General

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Lone Saaby
Pareigos: Director

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Axeltorv  3
1609 Copenhagen V
DANIJA
Telefono numeris: (+45) 33 39 40 00
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: Danish Agricultural Council
Mrs. Annette Toft

47-51 Rue du Luxembourg
B - 1050 Bruxelles

Tel: +32 22 30 27 05

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Landbrug & Fødevarer – Danish Agriculture and Food Council –is a private organization representing Danish farmers, producers and their cooperatives.
The membership of Landbrug & Fødevarer consist of local farmers' unions, industry organizations within the food sector, larger cooperative food companies and other related companies.
The objective of Landbrug & Fødevarer is to:
- represent and promote the interests of the farming and food industry, nationally and internationally
- strengthen the competitiveness of the sector
- build public understanding of the importance of the sector

Landbrug & Fødevarer's representative office in Brussels are involved in activities related to the objectives of the organization:
- following and influencing EU-policies and legislation
- establishing contacts within the European Commission and the European Parliament and other institutions
- building networks with other relevant organisations
- solving concrete commercial problems
- strengthening market access
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • valstybės
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 5
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Tobias Skovbjerg Gräs 14.7.12 15.7.10
Annette Toft 14.8.26 15.8.21
Steffen Hindhede Kristensen 14.8.26 15.2.21
Thomas Haahr 14.7.12 15.7.10

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


The priority objective of Landbrug & Fødevarer continues to be to represent the interests of the farming and food industry and to strengthen the competitiveness of the sector

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Biudžetas
 • Energetika
 • Įmonės
 • Konkurencija
 • Maisto sauga
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Prekyba
 • Vidaus rinka
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra
 • Žuvininkystė ir akvakultūra

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Landbrug & Fødevarer is a member:
- COPA/COGECA, the umbrella organisation for farming organisations and cooperatives, see www.copa-cogeca.eu
- Cooperatives Europe, see www.coopseurope.coop

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 12/2012
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 200000  € ir < 250000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:

The estimate of cost is based on the costs of operating the representative office in Brussels. This office fulfills a number of tasks other than direct lobbying, including gathering of information, making analysis and reports, participating in European organizations and networks. The cost of direct lobbying activity is estimated to be a third of the total costs of the representative office.

Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.