Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Landbrug & Fødevarer - Danish Agriculture and Food Council

Identifikavimo numeris Registre: 1634450483-86
Registracijos data: 09/10/2008 08:55:21

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 06/02/2015 13:33:44
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 06/02/2015 13:33:44
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 06/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Landbrug & Fødevarer - Danish Agriculture and Food Council

DAFC

Association

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Axeltorv, 3
1609 Copenhagen V
DANIJA

(+45) 33 39 40 00

Rue du Luxembourg, 47-51
1050 brussels
BELGIJA

(+32) 22380866

    Teisiškai atsakingas asmuo

Karen Hækkerup

Director General

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Lone Saaby

Director

    Tikslai ir uždaviniai

Landbrug & Fødevarer – Danish Agriculture and Food Council –is a private organization representing Danish farmers, producers and their cooperatives.
The membership of Landbrug & Fødevarer consist of local farmers' unions, industry organizations within the food sector, larger cooperative food companies and other related companies.
The objective of Landbrug & Fødevarer is to:
- represent and promote the interests of the farming and food industry, nationally and internationally
- strengthen the competitiveness of the sector
- build public understanding of the importance of the sector

Landbrug & Fødevarer's representative office in Brussels are involved in activities related to the objectives of the organization:
- following and influencing EU-policies and legislation
- establishing contacts within the European Commission and the European Parliament and other institutions
- building networks with other relevant organisations
- solving concrete commercial problems
- strengthening market access

 • Europos
 • valstybės

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Landbrug & Fødevarer's representative office in Brussels are involved in activities related to the objectives of the organization:
- following and influencing EU-policies and legislation
- establishing contacts within the European Commission and the European Parliament and other institutions
- building networks with other relevant organisations
- solving concrete commercial problems
- strengthening market access


 

Non

Non

Non

Non

Non

The priority objective of Landbrug & Fødevarer continues to be to represent the interests of the farming and food industry and to strengthen the competitiveness of the sector

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 4  

4

4

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Jens Hoej Mathiesen 03/07/2015 29/06/2016
Annette Toft 15/07/2015 13/07/2016
Tobias Skovbjerg Gräs 15/07/2015 13/07/2016
Thomas Haahr 15/07/2015 13/07/2016

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Biudžetas
 • Energetika
 • Įmonės
 • Konkurencija
 • Maisto sauga
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Prekyba
 • Vidaus rinka
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra
 • Žuvininkystė ir akvakultūra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

Landbrug & Fødevarer is a member:
- COPA/COGECA, the umbrella organisation for farming organisations and cooperatives, see www.copa-cogeca.eu
- Cooperatives Europe, see www.coopseurope.coop

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

The estimate of cost is based on the costs of operating the representative office in Brussels. This office fulfills a number of tasks other than direct lobbying, including gathering of information, making analysis and reports, participating in European organizations and networks. The cost of direct lobbying activity is estimated to be a third of the total costs of the representative office.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.