Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Hydrogen, fuel cells, Electro-mobility in European Regions

Идентификационен номер в Регистъра: 16329274008-54
Дата на регистрация: 11/08/2010 16:19:25

Информацията за този субект е била последно изменена на: 27/03/2015 17:43:27
Последната годишна актуализация е извършена на: 27/03/2015 17:43:27
Следваща актуализация най-късно до: 27/03/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Hydrogen, fuel cells, Electro-mobility in European Regions

HyER

international not for profit organization

    Раздел на регистрация

VI - Организации, представляващи местни, регионални и общински органи, други публични или смесени организации и пр.

Регионални структури

    Координати за връзка

Square de Meeus, 1
1000 Brussels
БЕЛГИЯ

(+32) 02 223 2811

    Правно отговорно лице

Господин  Andreas Ziolek

Chairman of the Board

    Отговорник за отношенията с ЕС

Госпожа  Maria Gertrude Everdine  Reijalt

Coordinator Brussels Office/EU Liaison manager

    Цели и задачи

HyER (formerly HyRaMP) has been established in April 2008 by 9 European Regions (currently more than 38) with the support of the European Commission to promote the regional development and deployment of fuel cell and hydrogen technologies. Since October 2011 HyER is supporting the deployment of the full range of electro-mobility; battery electric vehicles and fuel cell electric vehicles and the necessary recharging and hydrogen refuelling infrastructure. Hydrogen and electricity, as a clean energy carriers and fuel cells, as highly efficient energy systems, are widely seen as important components of a new global energy and transport system that will substitute the current fossil fuel based infrastructures with a sustainable, secure and competitive alternative.
HyER took on the coordination of the European Electromobility Observatory in 2012 till 2014, funded by the EU Commission to collect data on battery and fuel cell electric vehicles and their respective infrastructure in all EU Member States. The EEO facilitated fact-based policymaking and the development of robust deployement channels for these technologies.
The Partnership’s activities cover:
1. Electromobility and the required recharging and hydrogen infrastructure and its impact on local energy systems, especially with regards to renewable sources;
2. Stationary fuel cell systems;
3. Grid efficiency including storage, grid management, e.g. smart grids;
4. Special/early market applications as UPS power, materials handling.

 • европейско равнище
 • национално равнище
 • регионално/местно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Energy Union
Alternative Fuels Infrastructure Directive (COM2014/18)
EFSI


 

Не

Не

Не

Не

Не

Energy Union
White Paper on Transport
EU Energy 2020
Connecting Europe Facility
Horizon 2020
ERDF and Cohesion fund
TEN T
TEN E
CEF
Sustainable Energy Roadmap 2050
Clean Power for Transport
EFSI
Climate and Energy 2030

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

50%: 2  

2

1

The persons engaged in relations with the European Union are:
Andreas Ziolek and Maria Gertrude Everdine Reijalt (Marieke) Reijalt

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

 • Бюджет
 • Вътрешен пазар
 • Данъчно облагане
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Конкуренция
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Околна среда
 • Предприятия
 • Развитие
 • Регионална политика
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт

    Членство


 • БЕЛГИЯ
 • ГЕРМАНИЯ
 • ДАНИЯ
 • ИСПАНИЯ
 • ИТАЛИЯ
 • ЛАТВИЯ
 • НИДЕРЛАНДИЯ
 • ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
 • ПОЛША
 • ПОРТУГАЛИЯ
 • СЛОВЕНИЯ
 • ФИНЛАНДИЯ
 • ФРАНЦИЯ
 • ШВЕЦИЯ

    Финансови данни

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

287 416 €

287 416 €

 €

149 096 €

DG MOVE

138 320 €

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.