Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Hydrogen, fuel cells, Electro-mobility in European Regions

Идентификационен номер в Регистъра: 16329274008-54
Дата на регистрация: 10-8-11 16:19:25

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-7-30 20:04:13
Последната годишна актуализация е извършена на 14-7-30 20:04:13


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Hydrogen, fuel cells, Electro-mobility in European Regions
Инициали: HyER (former HyRaMP)
Правен статут: international not for profit organization
Уебсайт: http://www.hyer.eu

Раздели

Раздел: VI – Организации, представляващи местни, регионални и общински органи, други публични или смесени организации и пр.
и по-специално: Местни, регионални и общински органи (поднационално равнище)

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Andreas Ziolek
Длъжност: Chairman of the Board

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Госпожица  Maria Gertrude Everdine  Reijalt
Длъжност: Coordinator Brussels Office/EU Liaison manager

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Square de Meeus  1
1000 Brussels
БЕЛГИЯ
Телефонен номер: (+32) 02 223 2811
Факс: (+) 
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: HyER (formerly HyRaMP) has been established in April 2008 by 9 European Regions (currently more than 38) with the support of the European Commission to promote the regional development and deployment of fuel cell and hydrogen technologies. Since October 2011 HyER is supporting the deployment of the full range of electro-mobility; battery electric vehicles and fuel cell electric vehicles and the necessary recharging and hydrogen refuelling infrastructure. Hydrogen and electricity, as a clean energy carriers and fuel cells, as highly efficient energy systems, are widely seen as important components of a new global energy and transport system that will substitute the current fossil fuel based infrastructures with a sustainable, secure and competitive alternative.
HyER took on the coordination of the European Electromobility Observatory in 2012, funded by the EU Commission to collect data on battery and fuel cell electric vehicles and their respective infrastructure in all EU Member States. The EEO will facilitate fact-based policymaking and the development of robust deployement channels for these technologies.
The Partnership’s activities cover:
1. Electromobility and the required recharging and hydrogen infrastructure and its impact on local energy systems, especially with regards to renewable sources;
2. Stationary fuel cell systems;
3. Grid efficiency including storage, grid management, e.g. smart grids;
4. Special/early market applications as UPS power, materials handling.
Интересите на организацията са на:
 • регионално равнище
 • национално равнище
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 2
Допълнителна информация: The persons engaged in relations with the European Union are:
Andreas Ziolek and Maria Gertrude Everdine Reijalt (Marieke) Reijalt

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Sabrine skiker 13-9-25 14-9-23

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


White Paper on Transport
EU Energy 2020
Connecting Europe Facility
Horizon 2020
ERDF and Cohesion fund
TEN T
TEN E
CEF
Sustainable Energy Roadmap 2050
Clean Power for Transport
Climate and Energy 2030

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Бюджет
 • Вътрешен пазар
 • Данъчно облагане
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Конкуренция
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Околна среда
 • Предприятия
 • Развитие
 • Регионална политика
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 3
Брой на членуващите организации:
Членуващи организации (Брой членове) :
Организацията има членове или представители в следните страни:
 • БЕЛГИЯ
 • ГЕРМАНИЯ
 • ДАНИЯ
 • ИСПАНИЯ
 • ИТАЛИЯ
 • ЛАТВИЯ
 • НИДЕРЛАНДИЯ
 • ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
 • ПОЛША
 • ПОРТУГАЛИЯ
 • СЛОВЕНИЯ
 • ФИНЛАНДИЯ
 • ФРАНЦИЯ
 • ШВЕЦИЯ

Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Общ бюджет: 287 416
от който публични средства: 287 416
- от европейски източници:
- Обществени поръчки:
- Безвъзмездни средства: 149 096
- от национални източници:
- от регионални източници: 138 320
други източници:
- дарения:
- членски вноски:
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: >= 250000  € и < 300000  €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.