Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Miesten tasa-arvo ry

Id-nummer i registret: 16318345462-71
Registreringsdag: 2011-03-10 08:41:20

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-03-11 06:58:47
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-03-11 06:58:47


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Miesten tasa-arvo ry
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): Miesten tasa-arvo ry
Webbplats: http://www.miestentasa-arvo.fi

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Juuso Erno
Befattning: Puheenjohtaja

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Juuso Erno
Befattning: Puheenjohtaja

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Orioninkatu 8  B 15
00550 Helsinki
FINLAND
Telefon: (+358) 407549765
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Miesten tasa-arvo ry:n tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa miesten tasa-arvo-ongelmiin keskittyen. Tämä tarkoittaa miehiin kohdistuvan sukupuolisyrjinnän poistamista ja sitä, että miesten ongelmiin kiinnitetään yhtä suurta huomiota kuin naisten ongelmiin. Tavoitteena on, että miehet voisivat saavuttaa naisten kanssa todellisen tasa-arvon siten, että tämä tasa-arvo ilmenee myös sukupuolitetuista tilastoista.

Miesten tasa-arvo ry on poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, jonka mielestä sukupuolten tasa-arvo ei ole pelkkä naisasiakysymys, sillä tasa-arvon on koskettava myös miehiä ihmis- ja perusoikeuksien mukaisesti. On kiistaton tosiasia, että useissa asioissa miesten asema on naisten asemaa heikompi. Todellinen tasa-arvo voidaankin saavuttaa vain, jos miesten asemaa parannetaan yhtälailla naisten aseman parantamisen rinnalla. Myös miesten tasa-arvo-ongelmiin on vihdoin puututtava aktiivisin ja konkreettisin toimenpitein.

Nykyisessä tasa-arvopolitiikassa ja -keskustelussa miesnäkökulma ei ole riittävästi esillä. Miesten tasa-arvo -yhdistys pyrkiikin korjaamaan tuon puutteen. Tasa-arvolla me emme tarkoita tasapäistämistä, sillä erilaisuus on rikkautta. Tasa-arvolla tarkoitamme sitä, että, sukupuolesta riippumatta, ihmisillä on oltava tasa-arvoiset oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet kaikilla elämänalueilla.

Todellisen tasa-arvon edistäminen tasapuolisesti hyödyttää kaikkia. Esimerkiksi miesten syrjäytymisen tehokkaammalla ennaltaehkäisyllä voitaisiin välttyä monilta ongelmilta, säästää rahaa ja hyödyntää nyt hukkaan valuva potentiaali.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1. pyrkii vaikuttamaan suomalaiseen kansalaiskeskusteluun ja tasa-arvopolitiikkaan siten, että miesnäkökulma tulisi tasapuolisesti huomioitua

2. edistää miesten tasa-arvotietoisuutta sekä tietoisuutta miehiä koskevista ihmisoikeuskysymyksistä

3. tekee aloitteita ja kannanottoja sekä antaa lausuntoja medialle ja viranomaisille

4. järjestää esitelmätilaisuuksia, konferensseja ja seminaareja

5. kerää, tallentaa ja välittää tietoa sekä edistää miesten tasa-arvo-ongelmiin liittyvää miestutkimusta ja julkaisutoimintaa

6. harjoittaa kansainvälistä yhteistyötä muissa maissa toimivien miesten tasa-arvosta kiinnostuneiden tahojen kanssa

7. toteuttaa muita samantapaisia toimia tarkoituksensa ja tavoitteidensa edistämiseksi.
Organisationens intressen är:
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 250
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Miesten oikeuksien puolustaminen ja miesten aseman parantaminen.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 250
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • FINLAND

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Miesjärjestöjen keskusliittoon

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Total budget: 200
därav offentlig finansiering:
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag:
- nationella källor:
- regionala/lokala källor:
därav andra källor: 200
- gåvor: 200
- medlemsavgifter:
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.