Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Miesten tasa-arvo ry

Id-nummer i registret: 16318345462-71
Registreringsdag: 10/03/2011 08:41:20

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 06/02/2015 08:44:06
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 06/02/2015 08:44:06
Sista dag för nästa uppdatering är den: 06/02/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Miesten tasa-arvo ry

MTA ry

Miesten tasa-arvo ry

    Val av sektion

III - Icke-statliga organisationer

Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

    Adressuppgifter

Orioninkatu 8, B 15
00550 Helsinki
FINLAND

(+358) 407549765

    Juridiskt ansvarig

Juuso Erno

Puheenjohtaja

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Juuso Erno

Puheenjohtaja

    Mål och uppdrag

Miesten tasa-arvo ry:n tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa miesten tasa-arvo-ongelmiin keskittyen. Tämä tarkoittaa miehiin kohdistuvan sukupuolisyrjinnän poistamista ja sitä, että miesten ongelmiin kiinnitetään yhtä suurta huomiota kuin naisten ongelmiin. Tavoitteena on, että miehet voisivat saavuttaa naisten kanssa todellisen tasa-arvon siten, että tämä tasa-arvo ilmenee myös sukupuolitetuista tilastoista.

Miesten tasa-arvo ry on poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, jonka mielestä sukupuolten tasa-arvo ei ole pelkkä naisasiakysymys, sillä tasa-arvon on koskettava myös miehiä ihmis- ja perusoikeuksien mukaisesti. On kiistaton tosiasia, että useissa asioissa miesten asema on naisten asemaa heikompi. Todellinen tasa-arvo voidaankin saavuttaa vain, jos miesten asemaa parannetaan yhtälailla naisten aseman parantamisen rinnalla. Myös miesten tasa-arvo-ongelmiin on vihdoin puututtava aktiivisin ja konkreettisin toimenpitein.

Nykyisessä tasa-arvopolitiikassa ja -keskustelussa miesnäkökulma ei ole riittävästi esillä. Miesten tasa-arvo -yhdistys pyrkiikin korjaamaan tuon puutteen. Tasa-arvolla me emme tarkoita tasapäistämistä, sillä erilaisuus on rikkautta. Tasa-arvolla tarkoitamme sitä, että, sukupuolesta riippumatta, ihmisillä on oltava tasa-arvoiset oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet kaikilla elämänalueilla.

Todellisen tasa-arvon edistäminen tasapuolisesti hyödyttää kaikkia. Esimerkiksi miesten syrjäytymisen tehokkaammalla ennaltaehkäisyllä voitaisiin välttyä monilta ongelmilta, säästää rahaa ja hyödyntää nyt hukkaan valuva potentiaali.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1. pyrkii vaikuttamaan suomalaiseen kansalaiskeskusteluun ja tasa-arvopolitiikkaan siten, että miesnäkökulma tulisi tasapuolisesti huomioitua

2. edistää miesten tasa-arvotietoisuutta sekä tietoisuutta miehiä koskevista ihmisoikeuskysymyksistä

3. tekee aloitteita ja kannanottoja sekä antaa lausuntoja medialle ja viranomaisille

4. järjestää esitelmätilaisuuksia, konferensseja ja seminaareja

5. kerää, tallentaa ja välittää tietoa sekä edistää miesten tasa-arvo-ongelmiin liittyvää miestutkimusta ja julkaisutoimintaa

6. harjoittaa kansainvälistä yhteistyötä muissa maissa toimivien miesten tasa-arvosta kiinnostuneiden tahojen kanssa

7. toteuttaa muita samantapaisia toimia tarkoituksensa ja tavoitteidensa edistämiseksi.

  • Europeiska
  • Globala
  • Nationella

    specifika verksamheter som registret omfattar

Tasa-arvopolitiikka, miesten oikeudet, lapsen oikeudet.

Tasa-arvoon liittyvät.


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Miesten oikeuksien puolustaminen ja miesten aseman parantaminen.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

25%: 1

1

0,2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Allmänna och institutionella frågor
  • Folkhälsa
  • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
  • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor

    Medlemskap

300

  • FINLAND

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

200 €

0 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

200 €

200 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.