Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali    Profil tar-reġistrant

Miesten tasa-arvo ry

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 16318345462-71
Data Reġistrazzjoni: 10/03/2011 08:41:20

L-informazzjoni dwar din l-entità kienet mibdula l-aħħar fi: 06/02/2015 08:44:06
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet: 06/02/2015 08:44:06
L-aġġornament li jmiss mistenni mhux aktar tard minn : 06/02/2016

    Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Miesten tasa-arvo ry

MTA ry

Miesten tasa-arvo ry

    Taqsima ta’ reġistrazzjoni

III - Organizzazzjonijiet mhux governattivi

Organizzazzjonijiet mhux governattivi, pjattaforom u netwerks u għaqdiet simili

    Dettalji personali

Orioninkatu 8, B 15
Helsinki 00550
IL-FINLANDJA

(+358) 407549765

    Persuna b'responsabbiltà legali

Juuso Erno

Puheenjohtaja

    Persuna li tiegħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE

Juuso Erno

Puheenjohtaja

    Għanijiet u missjonijiet

Miesten tasa-arvo ry:n tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa miesten tasa-arvo-ongelmiin keskittyen. Tämä tarkoittaa miehiin kohdistuvan sukupuolisyrjinnän poistamista ja sitä, että miesten ongelmiin kiinnitetään yhtä suurta huomiota kuin naisten ongelmiin. Tavoitteena on, että miehet voisivat saavuttaa naisten kanssa todellisen tasa-arvon siten, että tämä tasa-arvo ilmenee myös sukupuolitetuista tilastoista.

Miesten tasa-arvo ry on poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, jonka mielestä sukupuolten tasa-arvo ei ole pelkkä naisasiakysymys, sillä tasa-arvon on koskettava myös miehiä ihmis- ja perusoikeuksien mukaisesti. On kiistaton tosiasia, että useissa asioissa miesten asema on naisten asemaa heikompi. Todellinen tasa-arvo voidaankin saavuttaa vain, jos miesten asemaa parannetaan yhtälailla naisten aseman parantamisen rinnalla. Myös miesten tasa-arvo-ongelmiin on vihdoin puututtava aktiivisin ja konkreettisin toimenpitein.

Nykyisessä tasa-arvopolitiikassa ja -keskustelussa miesnäkökulma ei ole riittävästi esillä. Miesten tasa-arvo -yhdistys pyrkiikin korjaamaan tuon puutteen. Tasa-arvolla me emme tarkoita tasapäistämistä, sillä erilaisuus on rikkautta. Tasa-arvolla tarkoitamme sitä, että, sukupuolesta riippumatta, ihmisillä on oltava tasa-arvoiset oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet kaikilla elämänalueilla.

Todellisen tasa-arvon edistäminen tasapuolisesti hyödyttää kaikkia. Esimerkiksi miesten syrjäytymisen tehokkaammalla ennaltaehkäisyllä voitaisiin välttyä monilta ongelmilta, säästää rahaa ja hyödyntää nyt hukkaan valuva potentiaali.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1. pyrkii vaikuttamaan suomalaiseen kansalaiskeskusteluun ja tasa-arvopolitiikkaan siten, että miesnäkökulma tulisi tasapuolisesti huomioitua

2. edistää miesten tasa-arvotietoisuutta sekä tietoisuutta miehiä koskevista ihmisoikeuskysymyksistä

3. tekee aloitteita ja kannanottoja sekä antaa lausuntoja medialle ja viranomaisille

4. järjestää esitelmätilaisuuksia, konferensseja ja seminaareja

5. kerää, tallentaa ja välittää tietoa sekä edistää miesten tasa-arvo-ongelmiin liittyvää miestutkimusta ja julkaisutoimintaa

6. harjoittaa kansainvälistä yhteistyötä muissa maissa toimivien miesten tasa-arvosta kiinnostuneiden tahojen kanssa

7. toteuttaa muita samantapaisia toimia tarkoituksensa ja tavoitteidensa edistämiseksi.

  • Ewropew
  • Dinji
  • Nazzjonali

    Attivitajiet speċifiċi koperti mir-Reġistru

Tasa-arvopolitiikka, miesten oikeudet, lapsen oikeudet.

Tasa-arvoon liittyvät.


 

Le

Le

Le

Le

Le

Miesten oikeuksien puolustaminen ja miesten aseman parantaminen.

    Numru ta' persuni involuti fl-attivitajiet deskritti fil-kaxxa t'hawn fuq

25%: 1

1

0.2

    Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

    Oqsma ta’ interess

  • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
  • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
  • Impjiegi u affarijiet soċjali
  • Saħħa pubblika

    Sħubija u affiljazzjoni

300

  • IL-FINLANDJA

    Dejta finanzjarja

01/2014  -  12/2014

< 9,999 €

200 €

0 €

Ebda finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fl-aħħar sena finanzjarja magħluqa.

200 €

200 €

    Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.