Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Miesten tasa-arvo ry

Identitātes numurs Reģistrā: 16318345462-71
Reģistrācijas datums: 10/03/2011 08:41:20

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 06/02/2015 08:44:06
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 06/02/2015 08:44:06
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 06/02/2017

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Miesten tasa-arvo ry

MTA ry

Miesten tasa-arvo ry

    Reģistra nodaļa

III - Nevalstiskās organizācijas

Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

    Kontaktinformācija

Orioninkatu 8, B 15
Helsinki 00550
SOMIJA

(+358)407549765

    Juridiski atbildīgā persona

Juuso Erno

Puheenjohtaja

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Juuso Erno

Puheenjohtaja

    Mērķi un uzdevumi

Miesten tasa-arvo ry:n tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa miesten tasa-arvo-ongelmiin keskittyen. Tämä tarkoittaa miehiin kohdistuvan sukupuolisyrjinnän poistamista ja sitä, että miesten ongelmiin kiinnitetään yhtä suurta huomiota kuin naisten ongelmiin. Tavoitteena on, että miehet voisivat saavuttaa naisten kanssa todellisen tasa-arvon siten, että tämä tasa-arvo ilmenee myös sukupuolitetuista tilastoista.

Miesten tasa-arvo ry on poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, jonka mielestä sukupuolten tasa-arvo ei ole pelkkä naisasiakysymys, sillä tasa-arvon on koskettava myös miehiä ihmis- ja perusoikeuksien mukaisesti. On kiistaton tosiasia, että useissa asioissa miesten asema on naisten asemaa heikompi. Todellinen tasa-arvo voidaankin saavuttaa vain, jos miesten asemaa parannetaan yhtälailla naisten aseman parantamisen rinnalla. Myös miesten tasa-arvo-ongelmiin on vihdoin puututtava aktiivisin ja konkreettisin toimenpitein.

Nykyisessä tasa-arvopolitiikassa ja -keskustelussa miesnäkökulma ei ole riittävästi esillä. Miesten tasa-arvo -yhdistys pyrkiikin korjaamaan tuon puutteen. Tasa-arvolla me emme tarkoita tasapäistämistä, sillä erilaisuus on rikkautta. Tasa-arvolla tarkoitamme sitä, että, sukupuolesta riippumatta, ihmisillä on oltava tasa-arvoiset oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet kaikilla elämänalueilla.

Todellisen tasa-arvon edistäminen tasapuolisesti hyödyttää kaikkia. Esimerkiksi miesten syrjäytymisen tehokkaammalla ennaltaehkäisyllä voitaisiin välttyä monilta ongelmilta, säästää rahaa ja hyödyntää nyt hukkaan valuva potentiaali.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1. pyrkii vaikuttamaan suomalaiseen kansalaiskeskusteluun ja tasa-arvopolitiikkaan siten, että miesnäkökulma tulisi tasapuolisesti huomioitua

2. edistää miesten tasa-arvotietoisuutta sekä tietoisuutta miehiä koskevista ihmisoikeuskysymyksistä

3. tekee aloitteita ja kannanottoja sekä antaa lausuntoja medialle ja viranomaisille

4. järjestää esitelmätilaisuuksia, konferensseja ja seminaareja

5. kerää, tallentaa ja välittää tietoa sekä edistää miesten tasa-arvo-ongelmiin liittyvää miestutkimusta ja julkaisutoimintaa

6. harjoittaa kansainvälistä yhteistyötä muissa maissa toimivien miesten tasa-arvosta kiinnostuneiden tahojen kanssa

7. toteuttaa muita samantapaisia toimia tarkoituksensa ja tavoitteidensa edistämiseksi.

  • Eiropas līmeņa
  • pasaules līmeņa
  • valsts līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

Tasa-arvopolitiikka, miesten oikeudet, lapsen oikeudet.

Tasa-arvoon liittyvät.


 

Miesten oikeuksien puolustaminen ja miesten aseman parantaminen.

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

25%: 1

1

0,2

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

  • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
  • Sabiedrības veselība
  • Tieslietu un pamattiesības
  • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

    Dalība organizācijās

300

  • SOMIJA

    Finansiālie dati

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

200 €

0 €

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

200 €

200 €

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.