Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Centrul Roman al Energiei

Tunnusnumber registris: 16234218787-03
Registreerimise kuupäev: 15.05.12 23:16:30

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 2.05.14 7:28:52
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 2.05.14 7:28:52


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Centrul Roman al Energiei
Akronüüm: CRE
Õiguslik vorm: Asociatie profesionala nonguvernamentala
Veebisait: http://www.crenerg.org

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Stelian Iuliu Alexandru Gal
Ametikoht: Presedinte

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Costin Mihai Paun
Ametikoht: Secretar general

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 33 Gheorghe Magheru 
010336 Bucuresti
RUMEENIA
Telefoninumber: (+40744) 574631
Faks: (+4021) 3035630
Muud kontaktandmed: -Adresa Biroului Reprezentantei la Brussels:
Rue Godecharle8,bte 49 Ixelle Brussels

-Adresa de corespondenta in Bucuresti:
Str.Hristo Botev nr .16-18;cod postal:030236

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: -Reprezentarea intereselor sectorului energetic romanesc in relatia cu institutiile europene
-Promovarea participarii institutiilor, societatilor enrgetice romanesti in procesul de decizie al institutiilor europene
-Colectarea, analiza si distribuirea informatiilor ,privind sectorul energetic european,structurilor energetice romanesti
-Facilitarea contactelor intre membrii CRE si institutii/organizatii internationale de profil
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave: -Persoane care vor avea activitati care intra in sfera de aplicare a Registrului de Transparenta sunt:
>presedintele CRE -Gal Stelian Iuliu Alexandru
>secretarul general-Paun costin Mihai
-Participarea proactiva a membrilor CRE in grupurile de lucru ale CE si PEpe chestiunile de interes specifice sectorului energetic
-Organizarea de intalniri bilaterale intre reprezentantii membrilor CRE si cei ai institutiilor europene

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


-Directiva privind "Eficienta Energetica"
-Energy Roadmap 2050
-Directii pentru Infrastructura Energetica Europeana
- Connecting Europe Facilyties
- Smart Grids
- Smart Cities
- RES
- Supergrid-e-Highways
- Network Codes
- IEM
- European Compensation Mecanism

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Energeetika
 • Haridus
 • Keskkond
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Regionaalpoliitika
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välissuhted

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 150000  € ja < 200000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.