Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Centrul Roman al Energiei

Tunnusnumber registris: 16234218787-03
Registreerimise kuupäev: 15.05.12 23:16:30

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 30.10.14 11:05:55
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 2.05.14 7:28:52


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Centrul Roman al Energiei
Akronüüm: CRE
Õiguslik vorm: Asociatie profesionala nonguvernamentala
Veebisait: http://www.crenerg.org

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: CORNELIU BODEA
Ametikoht: Presedinte

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: MIHAI PAUN
Ametikoht: Vicepresedinte

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 20 A Aleea Alexandru 
011821 Bucuresti
RUMEENIA
Telefoninumber: (+40726) 777466
Faks: (+4021) 2335982
Muud kontaktandmed: -Adresa Biroului Reprezentantei la Brussels:
Rue Montoyer 23, 1000 Brussels

-Adresa de corespondenta in Bucuresti:
Aleea Alexandru 20 A, Sector 1, Cod Postal: 011821, Bucuresti

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: - Reprezentarea intereselor sectorului energetic romanesc in relatia cu institutiile europene
- Promovarea participarii institutiilor, societatilor enrgetice romanesti in procesul de decizie al institutiilor europene
- Colectarea, analiza si distribuirea informatiilor ,privind sectorul energetic european,structurilor energetice romanesti
- Facilitarea contactelor intre membrii CRE si institutii/organizatii internationale de profil
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 5
Lisateave: - Persoane care vor avea activitati care intra in sfera de aplicare a Registrului de Transparenta sunt:
- Presedintele CRE - Corneliu BODEA
- Vicepresdinte CRE - Mihai PAUN
- Sef Dezvoltare Asociatie CRE - Stefan VOICU
- Director Comunicare si Marketing - Simona ANDRON
- Asistent - Irina NITA

- Participarea proactiva a membrilor CRE in grupurile de lucru ale CE si PEpe chestiunile de interes specifice sectorului energetic
- Organizarea de intalniri bilaterale intre reprezentantii membrilor CRE si cei ai institutiilor europene, asociatiilor intenationale/nationale active in domeniul energiei si reprezentate la Bruxelles

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


- Directiva privind "Eficienta Energetica"
- Energy Roadmap 2050
- Directii pentru Infrastructura Energetica Europeana
- Connecting Europe Facilyties
- Smart Grids
- Smart Cities
- RES
- IEM
- European Compensation Mecanism

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Energeetika
 • Haridus
 • Keskkond
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Regionaalpoliitika
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välissuhted

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2014 - 10/2014
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 50000  € ja < 100000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.