Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Centrul Roman al Energiei

Tunnusnumber registris: 16234218787-03
Registreerimise kuupäev: 15/05/2012 23:16:30

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 30/10/2014 11:05:55
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 02/05/2014 07:28:52

Käesolev kanne järgib eelmise registri vormingut. See muudetakse uuele vormingule vastavaks, kui üksus teeb järgmise ajakohastamise.
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/04/2015

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Centrul Roman al Energiei

CRE

Asociatie profesionala nonguvernamentala

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud

Äri- ja kutseliidud

    Kontaktandmed

Aleea Alexandru, 20 A
011821 Bucuresti
RUMEENIA

(+40726) 777466

(+4021) 2335982

-Adresa Biroului Reprezentantei la Brussels:
Rue Montoyer 23, 1000 Brussels

-Adresa de corespondenta in Bucuresti:
Aleea Alexandru 20 A, Sector 1, Cod Postal: 011821, Bucuresti

    Juriidiliselt vastutav isik

CORNELIU BODEA

Presedinte

    ELi asjade eest vastutav isik

MIHAI PAUN

Vicepresedinte

    Eesmärgid ja ülesanded

- Reprezentarea intereselor sectorului energetic romanesc in relatia cu institutiile europene
- Promovarea participarii institutiilor, societatilor enrgetice romanesti in procesul de decizie al institutiilor europene
- Colectarea, analiza si distribuirea informatiilor ,privind sectorul energetic european,structurilor energetice romanesti
- Facilitarea contactelor intre membrii CRE si institutii/organizatii internationale de profil

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed
 • riiklikud

    Tegevused

- Directiva privind "Eficienta Energetica"
- Energy Roadmap 2050
- Directii pentru Infrastructura Energetica Europeana
- Connecting Europe Facilyties
- Smart Grids
- Smart Cities
- RES
- IEM
- European Compensation Mecanism

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

5

- Persoane care vor avea activitati care intra in sfera de aplicare a Registrului de Transparenta sunt:
- Presedintele CRE - Corneliu BODEA
- Vicepresdinte CRE - Mihai PAUN
- Sef Dezvoltare Asociatie CRE - Stefan VOICU
- Director Comunicare si Marketing - Simona ANDRON
- Asistent - Irina NITA

- Participarea proactiva a membrilor CRE in grupurile de lucru ale CE si PEpe chestiunile de interes specifice sectorului energetic
- Organizarea de intalniri bilaterale intre reprezentantii membrilor CRE si cei ai institutiilor europene, asociatiilor intenationale/nationale active in domeniul energiei si reprezentate la Bruxelles

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Energeetika
 • Haridus
 • Keskkond
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Regionaalpoliitika
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus

    Finantsandmed

01/2014  -  10/2014

>= 50 000  € ja < 100 000  €

0 €

0 €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.