Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Centrul Roman al Energiei

Αριθμός μητρώου: 16234218787-03
ημερομηνία της εγγραφής: 15/5/2012 11:16:30 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 30/10/2014 11:05:55 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 2/5/2014 7:28:52 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Centrul Roman al Energiei
Ακρωνύμιο: CRE
Νομικό καθεστώς: Asociatie profesionala nonguvernamentala
Δικτυακός τόπος: http://www.crenerg.org

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εμπορικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  CORNELIU BODEA
Θέση: Presedinte

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  MIHAI PAUN
Θέση: Vicepresedinte

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 20 A Aleea Alexandru 
011821 Bucuresti
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+40726) 777466
Αριθμός φαξ: (+4021) 2335982
Άλλα στοιχεία: -Adresa Biroului Reprezentantei la Brussels:
Rue Montoyer 23, 1000 Brussels

-Adresa de corespondenta in Bucuresti:
Aleea Alexandru 20 A, Sector 1, Cod Postal: 011821, Bucuresti

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: - Reprezentarea intereselor sectorului energetic romanesc in relatia cu institutiile europene
- Promovarea participarii institutiilor, societatilor enrgetice romanesti in procesul de decizie al institutiilor europene
- Colectarea, analiza si distribuirea informatiilor ,privind sectorul energetic european,structurilor energetice romanesti
- Facilitarea contactelor intre membrii CRE si institutii/organizatii internationale de profil
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 5
Συμπληρωματικά στοιχεία: - Persoane care vor avea activitati care intra in sfera de aplicare a Registrului de Transparenta sunt:
- Presedintele CRE - Corneliu BODEA
- Vicepresdinte CRE - Mihai PAUN
- Sef Dezvoltare Asociatie CRE - Stefan VOICU
- Director Comunicare si Marketing - Simona ANDRON
- Asistent - Irina NITA

- Participarea proactiva a membrilor CRE in grupurile de lucru ale CE si PEpe chestiunile de interes specifice sectorului energetic
- Organizarea de intalniri bilaterale intre reprezentantii membrilor CRE si cei ai institutiilor europene, asociatiilor intenationale/nationale active in domeniul energiei si reprezentate la Bruxelles

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


- Directiva privind "Eficienta Energetica"
- Energy Roadmap 2050
- Directii pentru Infrastructura Energetica Europeana
- Connecting Europe Facilyties
- Smart Grids
- Smart Cities
- RES
- IEM
- European Compensation Mecanism

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Εκπαίδευση
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Επικοινωνία
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2014 - 10/2014
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: >= 50000  € και < 100000  €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.