Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Groupement des Industriels Européens du Tabac - GITES A.s.b.l.

Id-nummer i registret: 16135192686-50
Registreringsdag: 2009-12-01 16:45:36

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-11-04 07:40:29
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-11-04 07:40:29


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Groupement des Industriels Européens du Tabac - GITES A.s.b.l.
Förkortning: GITES A.s.b.l.
Associationsform (rättslig ställning): Association sans but lucratif
Webbplats: http://www.gites-europe.eu

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Christian GREIVELDINGER
Befattning: Président

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Christian GREIVELDINGER
Befattning: Président

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: de Hollerich  31
Box: 2202
1741 LUXEMBOURG
LUXEMBURG
Telefon: (+352) 4939391
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: L'association GITES A.s.b.l., créée en 1990, a pour objet la contribution au bon fonctionnement de l'Union Européenne, en apportant une attention toute particulière à l'instauration de conditions de concurrence basées sur des règles claires et loyales et de défendre les intérêts des PME actives dans l'industrie du tabac.
L'association a pour objet d'élaborer et de diffuser les prises de positions communes à ses membres portant sur la politique communautaire concernant les produits du tabac finis, des tabacs matières premières et des autres matières premières entrant dans la fabrication des produits finis tabacs et tout autre sujet sur lesquels l'industrie du tabac pourra légitimement porter un avis.
Elle pourra exercer toute activité se rattachant directement ou indirectement à cet objet.
Organisationens intressen är:
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 5
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Interaction entre associations représentants les intérêts des manufactures de tabav

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Tullar
 • Utveckling
 • Utvidgning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Observateur CECCM

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 11/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 25 000 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.