Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Groupement des Industriels Européens du Tabac - GITES A.s.b.l.

Id-nummer i registret: 16135192686-50
Registreringsdag: 01/12/2009 16:45:36

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 30/03/2015 09:53:26
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 30/03/2015 09:53:26
Sista dag för nästa uppdatering är den: 30/03/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Groupement des Industriels Européens du Tabac - GITES A.s.b.l.

GITES A.s.b.l.

Association sans but lucratif

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

de Hollerich, 31
Box: 2202
1741 LUXEMBOURG
LUXEMBURG

(+352) 4939391

    Juridiskt ansvarig

Christian GREIVELDINGER

Président

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Christian GREIVELDINGER

Président

    Mål och uppdrag

L'association GITES A.s.b.l., créée en 1990, a pour objet la contribution au bon fonctionnement de l'Union Européenne, en apportant une attention toute particulière à l'instauration de conditions de concurrence basées sur des règles claires et loyales et de défendre les intérêts des PME actives dans l'industrie du tabac.
L'association a pour objet d'élaborer et de diffuser les prises de positions communes à ses membres portant sur la politique communautaire concernant les produits du tabac finis, des tabacs matières premières et des autres matières premières entrant dans la fabrication des produits finis tabacs et tout autre sujet sur lesquels l'industrie du tabac pourra légitimement porter un avis.
Elle pourra exercer toute activité se rattachant directement ou indirectement à cet objet.

Europeiska

    specifika verksamheter som registret omfattar

Toute législation ayant attrait aux produits du tabac.


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Interaction entre associations représentants les intérêts des manufactures de tabac.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

50%: 1   25%: 2

3

1

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Audiovisuella frågor och medier
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Tullar
 • Utveckling
 • Utvidgning

    Medlemskap

Observateur CECCM

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  11/2013

< 9 999 €

25 000 €

affiliations

0 €

aucune

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.