Navigációs útvonal

További eszközök

 • Nyomtatható változat
 • Szövegméret csökkentése
 • Szövegméret növelése
 • Kontrasztos megjelenítés
 • Alapértelmezett színséma
A nyilvántartott profilja

Groupement des Industriels Européens du Tabac - GITES A.s.b.l.

Nyilvántartásbeli azonosító szám: 16135192686-50
Regisztráció időpontja: 2009.12.01. 16:45:36

A szervezetre vonatkozó adatok utolsó módosításának időpontja: 2014.11.04. 7:40:29
Az utolsó éves frissítés időpontja: 2014.11.04. 7:40:29


Nyilvántartott: szervezet vagy független személy

Név / szervezet neve: Groupement des Industriels Européens du Tabac - GITES A.s.b.l.
Rövidítés: GITES A.s.b.l.
Jogi forma: Association sans but lucratif
Honlap: http://www.gites-europe.eu

Kategóriák

Kategória: II - Intézményen belüli lobbisták és szakszervezetek/szakmai szervezetek
ezen belül: Vállalatok és vállalatcsoportok

Jogilag felelős személy

Családnév, utónév: Christian GREIVELDINGER
Beosztás: Président

Az uniós kapcsolatokért állandó jelleggel felelős személy

Családnév, utónév: Christian GREIVELDINGER
Beosztás: Président

Elérhetőségek:

A szervezet székhelyének címe: de Hollerich  31
Postafiók: 2202
LUXEMBOURG 1741
LUXEMBURG
Telefonszám: (+352) 4939391
Faxszám: (+) 
Az elérhetőségekre vonatkozó további információk:

Célkitűzések és küldetés

A szervezet célkiűzései és küldetése: L'association GITES A.s.b.l., créée en 1990, a pour objet la contribution au bon fonctionnement de l'Union Européenne, en apportant une attention toute particulière à l'instauration de conditions de concurrence basées sur des règles claires et loyales et de défendre les intérêts des PME actives dans l'industrie du tabac.
L'association a pour objet d'élaborer et de diffuser les prises de positions communes à ses membres portant sur la politique communautaire concernant les produits du tabac finis, des tabacs matières premières et des autres matières premières entrant dans la fabrication des produits finis tabacs et tout autre sujet sur lesquels l'industrie du tabac pourra légitimement porter un avis.
Elle pourra exercer toute activité se rattachant directement ou indirectement à cet objet.
A szervezet az alábbi szint(ek)en végez érdekképviseleti tevékenységet:
 • európai

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekben részt vevő személyek száma

Személyek száma: 5
Kiegészítő információk:

Az Európai Parlament helyiségeibe való bejutásra akkreditált személyek

Nincs akkreditált személy

Tevékenységek

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekkel az előző évben lefedett főbb uniós kezdeményezések::


Interaction entre associations représentants les intérêts des manufactures de tabav

Azok a témakörök, melyek esetében e-mail értesítés küldhető a nyilvános konzultációkról és ütemtervekről;

A szervezet által megadott érdekeltségi területek:
 • Adózás
 • Audiovizuális és médiapolitika
 • Belső piac
 • Bővítés
 • Egészségügy
 • Fejlesztés
 • Foglalkoztatás és szociális ügyek
 • Fogyasztóvédelem
 • Gazdasági és pénzügyek
 • Információs társadalom
 • Kereskedelem
 • Költségvetés
 • Környezetvédelem
 • Kutatás és technológia
 • Mezőgazdaság és vidékfejlesztés
 • Transzeurópai hálózatok
 • Vállalkozáspolitika
 • Vámügyek
 • Versenypolitika

Hálózatok

A szervezet tagsági viszonya valamely egyesületben, szövetségben vagy hálózatban (akár ideiglenes jelleggel is).
Observateur CECCM

Pénzügyi adatok

Pénzügyi év: 01/2013 - 11/2013
A közvetlenül az uniós intézményeknél végzett lobbitevékenységhez kötődő költségek becsült összege e pénzügyi év során: < 50000  €
A regisztrálást megelőző évben az uniós intézményeitől kapott finanszírozás összege és forrása
Beszerzés: 25 000 €
Támogatások: 0 €
A szervezet által az átláthatóság biztosításához szükségesnek ítélt pénzügyi információk és egyéb adatok:


Magatartási kódex

A szervezet a regisztrálással elfogadta az átláthatósági nyilvántartás magatartási kódexét is.